Emotionele intelligentie

Emotionele intelligentie

Wat is emotionele intelligentie?

Emotionele intelligentie is werken met verstand én gevoel. Mensen met een hoge emotionele intelligentie kunnen hun eigen emoties en die van anderen goed herkennen.

Emotionele intelligentie wordt gemeten met de index EQ.

Dokter Appke van De Friesland 

Is je eigen huisarts niet direct beschikbaar? Stel je vraag via de app Dokter Appke en krijg snel en deskundig antwoord. 

• Snel én deskundig antwoord op jouw gezondheidsvraag 

• Ook ’s avonds, ‘s weekend én op feestdagen bereikbaar 

• Verzekerden kunnen beeldbellen met een huisarts 

• Altijd een huisarts van Dokter Appke dichtbij.

Download Dokter Appke

Kenmerken van emotionele intelligentie

Emotionele intelligentie berust op 5 pijlers:

 • Kennis van de eigen emoties: je herkent de gevoelens die je hebt.
 • Het sturen van de eigen emoties: mensen die zelfbewust zijn en positief denken over hun eigen mogelijkheden kunnen zichzelf makkelijk uit een bepaalde gemoedstoestand krijgen.
 • Het bewust aanwenden van emoties voor een bepaald doel: je kunt je beheersen of juist vastbijten in iets.
 • Het herkennen van de emoties van anderen: je herkent de signalen die aangeven wat anderen voelen, willen of nodig hebben.
 • Het sturen van emoties van anderen: je kunt relaties in stand houden en be├»nvloeden.

Kan iedereen emotioneel intelligent worden?

Ja. Iedereen heeft emotionele intelligentie. De ene persoon meer dan de ander. Je kunt je emotionele intelligentie ontwikkelen.

Emotionele intelligentie op de werkvloer

Je kunt er voordeel bij hebben om je EQ op de werkvloer in te zetten. Dat kan conflicten, samenwerkingsproblemen of miscommunicatie voorkomen. Met training of coaching kun je aan je EQ werken. 

EQ-training
Tijdens een EQ-training word je je bewuster van je eigen waarden, overtuigingen en emoties. Deze spelen mee in de communicatie met anderen. Dus ook met leidinggevenden, ondergeschikten en collega’s. Je leert emoties in te zetten om doelen te bereiken. 

Bij een training kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen.

 • Assertiviteit.
 • Conflicthantering.
 • Discipline.
 • Oplossend vermogen.
 • Impulscontrole.
 • Omgaan met kritiek.
 • Talenten en kernkwaliteiten.
 • Positief zijn.

Meer informatie

Emotionele Intelligentie - Daniel Goleman 
ISBN-13: 9789049801069 

Informatie van het tijdschrift Psychologie Magazine 
www.psychologiemagazine.nl/web/Artikelpagina/Ontwikkel-je-intelligentie-Robert-Sternberg.htm 

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.