Doelen stellen om te gaan bewegen

Doelen stellen om te gaan bewegen

Duidelijke doelen stellen

Bewegen is erg belangrijk voor je gezondheid. Zowel lichamelijk als geestelijk. Wil je meer bewegen? Maak sport onderdeel van je dagelijkse of wekelijkse ritme. Daarbij is het volgende belangrijk:

 • Wat is mijn beginsituatie?
 • Wat is mijn doel?
 • Wat zijn mijn mogelijkheden?

Vraag het de medisch specialist 

Twijfels of onzekerheid na een ziekenhuisbezoek zijn heel gewoon. Gelukkig kunt u nu uw vragen als verzekerde van CZ bespreken met een onafhankelijk medisch specialist.

 • Telefonisch of online contact met een medisch specialist
 • Gratis & exclusief voor klanten van CZ
 • 100% vertrouwelijk

Zó werkt het

Mensen stellen vaak vage doelen. Bijvoorbeeld als wens of als goede voornemens. Als je een concreet doel hebt, heb je meer kans om je doel te behalen. 

SMART-principe

Doelen maak je concreet met het SMART-principe. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden.

 • Specifiek Omschrijf je doel duidelijk en concreet met een specifieke actie, gedrag of resultaat. Dus niet: “Ik wil meer gaan wandelen.” Maar: “Ik wil dagelijks 45 minuten wandelen.”
 • Meetbaar Het doel moet meetbaar zijn. Alleen dan weet je of je het doel gehaald hebt.
 • Acceptabel Maak het doel liever niet afhankelijk van anderen. Zorg dat je je doel zelf kunt halen.
 • Realistisch Goed haalbare doelen motiveren tot actie. Een uitdaging is goed, maar het moet niet onmogelijk zijn.
 • Tijdsgebonden Kies wanneer je het doel bereikt wil hebben. Noteer een duidelijke startdatum en einddatum.

Om doelen te halen, is het belangrijk dat je er 100 procent achter staat.

Tips

De volgende tips kunnen helpen om je doelen te bereiken.

 • Kies wat je leuk vindt om te doen.
 • Maak doelen voor de korte termijn en de lange termijn. Bijvoorbeeld, afvallen en een betere conditie krijgen gaat het best met kleine stappen. Als je doelen haalt, motiveert dat om verder te gaan.
 • Maak een realistische planning. Deel vaste dagen en tijden in voor sporten. Zo maak je bewegen een gewoonte.
 • Ga samen sporten. Dat werkt stimulerend. Kan de ander eens niet? Sla dan zelf niet over.
 • Gaat de training vervelen? Varieer met de activiteiten of neem bijvoorbeeld groepslessen.
 • Weinig tijd? Kort sporten is beter dan niet sporten. Een kwartier of een half uur inspanning houdt de routine erin.
 • Al een paar keer de training gemist? Geen zorgen: elke dag is een goede dag om een nieuwe start te maken!
 • Maak de drempel om naar de sportschool te gaan zo laag mogelijk. Bijvoorbeeld: zet je sporttas ‘s ochtends vast klaar als je ’s avonds gaat sporten.
 • Tussendoel bereikt? Dat vraagt om een beloning.
 • Leg je doelen en vooruitgang vast. Dat stimuleert je tevredenheid en zo houd je je einddoel in beeld.
 • Het is goed om moe te worden. Jezelf uitputten is niet nodig.
 • Draag de juiste schoenen en kleding, dat is belangrijk om blessures te voorkomen.
 • Drink genoeg water voor, tijdens en na het bewegen.
 • Begin rustig en bouw het bewegen ook weer rustig af.

Meer informatie

Sportzorg.nl 
sportzorg.nl

Nederlands Instituut voor Sport & Bewegen 
www.30minutenbewegen.nl

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.