Dissociatieve identiteitsstoornis

Dissociatieve identiteitsstoornis

Een dissociatieve identiteitsstoornis is een psychische aandoening die wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van twee of meer van elkaar te onderscheiden persoonlijkheden. Deze bepalen het gedrag van één persoon en hebben elk hun eigen herinneringen, gedragingen, ideeën, gewoontes en sociale relaties . Deze aandoening komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen, meestal bij jongvolwassenen. Voorheen werd de ziekte ook wel multipele persoonlijkheidsstoornis genoemd.

Snel de juiste hulp bij depressiviteit of een angststoornis | Mentaal Beter Online

Bij Mentaal Beter Online kun je terecht voor online therapie bij depressieve klachten en angststoornissen. Al het contact met jouw psycholoog word gevoerd in een veilige online omgeving via beeldbellen en chat.

Lees hier meer over Mentaal Beter Online

Oorzaken

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de dissociatieve identiteitsstoornis. Waarom het optreedt, is niet bekend. Er zijn zelfs behandelaars die betwijfelen of het wel een aandoening is. Mogelijke risicofactoren van een dissociatieve identiteitsstoornis:

  • Een moeder met dezelfde aandoening.
  • Omgevingsfactoren zoals het ontbreken van emotionele steun van anderen.
  • Een traumatische jeugd, bijvoorbeeld vanwege mishandeling of seksueel misbruik.

Critici betwijfelen dat laatste overigens. Zij geven aan dat het ook mogelijk is dat mensen zich ten onrechte traumatische ervaringen herinneren. Het geheugen is niet altijd even betrouwbaar en sommige herinneringen kunnen aangepraat worden.

Symptomen

Een karakteristiek symptoom van de dissociatieve identiteitsstoornis is de aanwezigheid van twee of meer verschillende persoonlijkheden die het gedrag van één persoon sturen. Gemiddeld zouden er acht tot dertien persoonlijkheden in iemand huizen .

Extra persoonlijkheden kunnen zich bewust zijn van de aanwezigheid van de andere persoonlijkheden. Maar de oorspronkelijke persoonlijkheid is zich hier niet van bewust. Hierdoor kan zij sommige herinneringen niet plaatsen of eigendommen niet herkennen.

Sommige persoonlijkheden kunnen met elkaar communiceren, waardoor iemand gesprekken of stemmen in zichzelf denkt te horen. Ook kunnen sommige van de persoonlijkheden zich bewust zijn van belangrijke persoonlijke informatie, terwijl dit voor andere persoonlijkheden niet geldt. Er is vaak sprake van een snelle overgang tussen de persoonlijkheden.

Bij een dissociatieve identiteitsstoornis komen vaak andere psychische aandoeningen voor. Zoals persoonlijkheidsstoornissen, depressie, zelfmoordpogingen, drugs- of alcoholmisbruik, eetstoornissen en paniekaanvallen. Ook ontstaan vaak seksuele stoornissen en lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn. 

Diagnose

De diagnose is zeer moeilijk te stellen. Soms is de stoornis moeilijk te onderscheiden van andere psychische stoornissen, zoals persoonlijkheidsstoornissen.

Een dissociatieve identiteitsstoornis kan worden vermoed op basis van het verhaal van de patiënt en zijn naasten en na observatie van zijn gedrag. Sommige behandelaars gebruiken hypnose om andere persoonlijkheden te ontdekken, maar deze behandeling is omstreden. 

Behandeling

Er is geen goed onderzoek gedaan naar de behandelingsmogelijkheden. Het doel van de behandeling is om alle persoonlijkheden in één enkele persoonlijkheid samen te brengen. Of om te zorgen voor een harmonische interactie tussen de verschillende persoonlijkheden, zodat een normaal leven mogelijk is.

Mogelijke vormen van behandeling zijn hypnotherapie, cognitieve gedragstherapie en psychoanalyse. Vaak is opname in een psychiatrisch ziekenhuis nodig.

Medicijnen kunnen nodig zijn om bijkomende symptomen te verminderen, zoals antidepressiva en angstremmende medicijnen.

Meer informatie

Website van patiëntenvereniging Caleidoscoop
www.caleidoscoop.nl/

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.