De innervatie aansturing van de dunne darm

De innervatie (aansturing) van de dunne darm

De wand van de dunne darm bezit een goed ontwikkeld zenuwstelsel, de zogenoemde plexus entericus of autonome zenuwvlecht van de darmwand. Dit zenuwstelsel bestaat uit twee gedeelten, de plexus mesentericus (of plexus van Auerbach) en de sub-mucosale plexus (of plexus van Meissner), die zich onder de slijmvliesbekleding bevindt. De contracties van de darm worden door de plexus mesentericus gereguleerd, terwijl de afscheiding van maag- en darmsap en de bloedstroom naar de darm door de submucosale plexus worden gereguleerd.
Door de plexus mesentericus worden sterkte, duur en frequentie van de spiercontracties van de darmwand verhoogd. De plexus mesentericus werkt ook op de portier en de ileocaecale kringspier, zodat deze zich ontspannen.

De sub-mucosale plexus reguleert de afscheiding van darm- en maagsap en de absorptie door de darmen. De enterische zenuwen werken via de afgifte van bepaalde chemische stoffen, zogenoemde neurotransmitters.
Afgezien hiervan wordt de darm ook door het autonome zenuwstelsel gereguleerd. Het autonome zenuwstelsel bestaat uit sympathische en parasympathische zenuwen. De zenuwen van het autonome zenuwstelsel zijn met zenuwen van de enterische plexus verbonden. De parasympathische zenuwen stimuleren het enterische zenuwstelsel, terwijl de sympathische zenuwen de activiteit van de enterische plexus remmen.

Dokter Appke van De Friesland 

Is je eigen huisarts niet direct beschikbaar? Stel je vraag via de app Dokter Appke en krijg snel en deskundig antwoord. 

• Snel én deskundig antwoord op jouw gezondheidsvraag 

• Ook ’s avonds, ‘s weekend én op feestdagen bereikbaar 

• Verzekerden kunnen beeldbellen met een huisarts 

• Altijd een huisarts van Dokter Appke dichtbij.

Download Dokter Appke

Meer informatie

Gray, H. (2003) ‘2G: The Small Intestine’, in: Anatomy of the Human Body, [Online], Available: www.bartleby.com/107/248.html Engelstalige site met informatie over de structuur en ontwikkeling van de dunne darm.

Guyton, C.A. and Hall, E.J. (2000), in: Textbook of Medical Physiology, 10th edition, Prism Books, India.

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.