De arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige

Wat is een arbeidsdeskundige?

De arbeidsdeskundige is een expert op het gebied van werk en inkomen. Hij kijkt vooral naar de belasting van een functie in relatie tot de belastbaarheid van een persoon. 
De arbeidsdeskundige kent de arbeidsmarkt en de verschillende functies. Hij adviseert over de re-integratiemogelijkheden. Ook onderhoudt de arbeidsdeskundige contacten met werkgevers over plaatsingsmogelijkheden. 
Arbeidsdeskundigen hebben goede kennis van sociale zekerheid en arbeidsrecht. Zij geven advies aan werkgevers, bemiddelaars, overheden en rechterlijke macht.

Dokter Appke van De Friesland 

Is je eigen huisarts niet direct beschikbaar? Stel je vraag via de app Dokter Appke en krijg snel en deskundig antwoord. 

• Snel én deskundig antwoord op jouw gezondheidsvraag 

• Ook ’s avonds, ‘s weekend én op feestdagen bereikbaar 

• Verzekerden kunnen beeldbellen met een huisarts 

• Altijd een huisarts van Dokter Appke dichtbij.

Download Dokter Appke

Waar werkt een arbeidsdeskundige?

De meeste arbeidsdeskundigen werken bij het UWV. Je komt met hen in contact bij de beoordeling voor onder meer de WIA, Wajong en Ziektewet. Arbeidsdeskundigen werken daar samen met verzekeringsartsen. 
Arbeidsdeskundigen kunnen ook werkzaam zijn bij een arbodienst. De wet verplicht de werkgevers om te onderzoeken hoe werknemers naar vermogen kunnen blijven werken. Een arbeidsdeskundige kan voor werkgever en werknemer onderzoek doen naar de mogelijkheden van re-integratie. Dat kan gaan om re-integratie naar het eigen werk, ander werk bij de eigen werkgever of werken in een andere passende functie bij een andere werkgever (zogenaamd “spoor 2”). Vaak werken de werknemer, de werkgever, de arbeidsdeskundige en bijvoorbeeld de bedrijfsarts dan samen.
Zelfstandigen/ondernemers krijgen bij verzuim te maken met arbeidsdeskundigen die werkzaam zijn bij verzekeraars. Deze begeleiden de zelfstandigen op vele manieren om de zelfstandigen zo snel mogelijk weer te laten werken in hun eigen werk. Ook beoordelen zij de mate van arbeidsongeschiktheid.
Arbeidsdeskundigen kunnen ook werkzaam zijn bij re-integratiebureaus en als zelfstandigen.

Wanneer een arbeidsdeskundige inschakelen?

Je kunt een arbeidsdeskundige inschakelen voor veel verschillende vragen. Enkele daarvan staan hieronder genoemd.

 • Welke werkzaamheden zijn passend voor deze persoon?
 • Is iemand geschikt voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden?
 • Zijn er aanpassingen en/of voorzieningen op de werkplek mogelijk die het arbeidsvermogen van deze persoon verbeteren?
 • Vragen rond arbeidsongeschiktheid.
 • Wat is het juiste re-integratietraject voor deze persoon?
 • Wat zijn relevante regelingen en subsidiemogelijkheden?
 • Hoe kan er gezorgd worden voor duurzame inzetbaarheid van deze persoon?

Wanneer krijg je met een arbeidsdeskundige te maken?

Mensen kunnen met een arbeidsdeskundige te maken krijgen in een aantal situaties:

 • Als mensen langduriger ziek zijn en (deels) verzuimen.
 • In het kader van een re-integratietraject naar eigen werk of ander werk.
 • Bij gezondheidsklachten die te maken kunnen hebben met het werk, ook als werknemers niet door ziekte zijn uitgevallen.
 • Bij de beoordeling of iemand in aanmerking komt voor een Wajonguitkering.

Meestal komen mensen in contact met een arbeidsdeskundige op initiatief van de bedrijfsarts, de arbodienst, het re-integratiebedrijf of uitkeringsinstantie UWV. Met de arbeidsdeskundige kunnen mensen bespreken wat zij van hem mogen verwachten. Op de website www.dearbeidsdeskundige.nl staan veel arbeidsdeskundigen en arbeidsdeskundige bureaus.

Opleiding tot arbeidsdeskundige

Er bestaat een specifieke hbo-opleiding voor arbeidsdeskundigen. Zij hebben ook een aparte beroepsvereniging, de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA). Op de website van de NVvA staat veel achtergrondinformatie over het werk van arbeidsdeskundigen.

Er is een officieel register van arbeidsdeskundigen. Arbeidsdeskundigen die hierin zijn ingeschreven, moeten zich houden aan de gedragscode van de Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten.

Meer informatie

Website van de beroepsvereniging van arbeidsdeskundigen NVvA
www.arbeidsdeskundigen.nl

Achtergrondinformatie over werk en opleiding van arbeidsdeskundigen
www.dearbeidsdeskundige.nl

Informatie over de Wia-keuring van Judex
www.judex.nl/rechtsgebied/uitkeringen

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.