Conversiestoornis

Conversiestoornis

Een conversiestoornis is een psychiatrische aandoening waarbij psychische stress of conflicten zich uiten in lichamelijke klachten. Conversie betekent letterlijk omzetting. Vroeger werd voor deze aandoening de term hysterie of hysterische aanvallen gebruikt. Meestal betreft het neurologische klachten, zoals verlammingen aan arm of been, blindheid, doofheid of een aanval die lijkt op een epileptische aanval. De klachten zijn reƫel en worden niet gesimuleerd. Alleen is er in het lichaam geen oorzaak voor de klachten te vinden. De ziekte begint vaak in de puberteit of bij jongvolwassenen en komt meer voor bij vrouwen.

Snel de juiste hulp bij depressiviteit of een angststoornis | Mentaal Beter Online

Bij Mentaal Beter Online kun je terecht voor online therapie bij depressieve klachten en angststoornissen. Al het contact met jouw psycholoog word gevoerd in een veilige online omgeving via beeldbellen en chat.

Lees hier meer over Mentaal Beter Online

Oorzaak

Waarom bij sommige mensen een conversiestoornis optreedt, is niet bekend. Aangenomen wordt dat een moment van acute stress de stoornis uitlokt. Dat kan angst zijn, een traumatische gebeurtenis of woede die de betrokkene niet kan uiten. Door de spanningen schakelen de hersenen bepaalde lichaamsdelen uit.

Bij mensen met een persoonlijkheidsstoornis en een posttraumatische stressstoornis komt vaker een conversiestoornis voor. 

Symptomen

De symptomen kunnen erg variëren. Een arm of been of allebei de benen kunnen verlamd zijn. De spraak, het gezichtsvermogen, het gehoor of het bewustzijn kunnen uitvallen. Ook kunnen er op epilepsie gelijkende aanvallen optreden.

Soms valt het op dat mensen zelf hun uitvalsverschijnselen lang niet zo erg vinden als hun naasten. Ze lijken er minder bij betrokken. Een term die hiervoor weleens wordt gebruikt, is ‘la belle indifférence’. Maar dit blijkt geen typisch kenmerk voor een conversiestoornis te zijn.

Diagnose

Het kan heel moeilijk zijn om de diagnose te stellen. Allereerst is het onderzoek er op gericht om allerlei mogelijke ziektes uit te sluiten. De symptomen kunnen lijken op een neurologische ziekte, zoals een CVA, epilepsie of een dwarslaesie. Daarnaast is het belangrijk dat de arts op zoek gaat naar mogelijke bronnen van stress. Deze kunnen heel wisselend zijn: variërend van een bevalling of een examen, tot een sterfgeval in de familie.

Bij lichamelijk onderzoek valt soms op dat de uitvalsverschijnselen wisselend zijn of niet passend bij een gebied in de hersenen of het ruggenmerg.

Bij aanvullend onderzoek, zoals een scan van de hersenen of een EEG, kan geen lichamelijke verklaring gevonden worden.

Toch wordt soms de diagnose ten onrechte gesteld. Zo werd de ziekte MS vroeger als een conversiestoornis gezien. 

Behandeling

De behandeling is in de eerste plaats gericht op geruststelling en uitleg. Verder bestaat de behandeling uit het leren herkennen van en omgaan met stress, bijvoorbeeld met cognitieve gedragstherapie of hypnotherapie. Soms kan fysiotherapie of oefentherapie ondersteunend zijn, net als medicijnen zoals antidepressiva. 

Vooruitzichten

De aandoening verdwijnt meestal binnen een paar dagen of weken. Soms gebeurt dat spontaan, soms na behandeling. Maar de stoornis kan blijven bestaan of steeds terugkomen.

Als een conversiestoornis lang blijft bestaan, is de behandeling veel moeilijker. Mensen kunnen dan ernstig beperkt worden in hun mogelijkheden en zijn afhankelijk van allerlei hulpmiddelen. 

Meer informatie

GGZ-richtlijn conversiestoornis (2011), Trimbos-instituut
www.ggzrichtlijnen.nl

Online community voor mensen met een conversiestoornis
www.conversiestoornis.nl/

Uijen A., Bischoff E. (2011) “Conversiestoornis”, Huisarts en Wetenschap
Vol. 54, no. 10, pp 560-564.
www.henw.org

Ballmaier, M. and Schmidt, R. (2005), “Conversion Disorder Revisited”, Functional Neurology, vol. 20, no.3, July-September, pp. 105-113.
www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?

Ruddy, R. and House, A.,(2009) Psychosocial interventions for conversion disorder (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 1, Chichester, UK: John Wiley and Sons, Ltd.
www.mrw.interscience.wiley.com

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.