Choanale atresie

Choanale atresie

Choane atresieis een zeldzame aandoening die meestal aangeboren is, maar in zeldzame gevallen ook kan ontstaan door een trauma. Deze aandoening houdt in dat de neusholten vernauwd of afgesloten zijn, waardoor er geen verbinding is met de neus-keelholte (nasofarynx). Dit kan voor beide neusholten gelden, maar ook voor alleen de linker- of de rechterneusholte.

Vraag het de medisch specialist 

Twijfels of onzekerheid na een ziekenhuisbezoek zijn heel gewoon. Gelukkig kunt u nu uw vragen als verzekerde van CZ bespreken met een onafhankelijk medisch specialist.

  • Telefonisch of online contact met een medisch specialist
  • Gratis & exclusief voor klanten van CZ
  • 100% vertrouwelijk

Zó werkt het

Oorzaak

De oorzaak van choanale atresie is niet bekend. De obstructie wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat een bepaald vlies dat tijdens de embryonale ontwikkeling hoort te verdwijnen, is blijven zitten. Bovendien is deze afwijking vaak een signaal dat er nog meer afwijkingen aan organen of lichaamsdelen zijn.

Choanale atresie kan ook een symptoom van bepaalde syndromen zijn, zoals het CHARGE-syndroom. Dit syndroom kan leiden tot hartafwijkingen, oogafwijkingen, groeiachterstand, onderontwikkeling van de geslachtsorganen en gehoorproblemen.

Symptomen choanale atresie

Als maar één kant van de neus is afgesloten, wordt de aandoening meestal niet direct opgemerkt. Als beide neusgaten afgesloten zijn, heeft de baby problemen met ademhalen. Dat wordt meestal meteen bij de geboorte ontdekt. De baby loopt dan blauw aan (cyanose) door een zuurstoftekort in het bloed.

Zuigelingen ademen voornamelijk door hun neus en zijn niet in staat steeds door de mond te ademen. Een baby bij wie beide neusholten geblokkeerd zijn, heeft dan ook moeite met ademhalen, vooral tijdens de voeding.

Diagnose

Bij onderzoek van de neusopening van de baby komt deze afwijking meestal direct aan het licht. Als de arts of verpleegkundige geen slangetje (katheter) door een of beide neusholten naar de keel kan aanbrengen, is dat een aanwijzing dat de neusholten dicht zitten. De definitieve diagnose wordt gesteld na een endoscopisch onderzoek met behulp van een fiberoptische slang.

Behandeling

Meestal moet geopereerd worden om de obstructie weg te nemen. De vooruitzichten voor baby’s die aan deze afwijking geopereerd worden, zijn bijzonder goed. Na de operatie herstelt de baby meestal volledig.

Complicaties

Meestal moet geopereerd worden om de blokkade weg te nemen. De vooruitzichten voor baby’s die aan deze afwijking geopereerd worden, zijn bijzonder goed. Na de operatie herstelt de baby meestal volledig.

Meer informatie

Informatie van het Erfocentrum
www.erfelijkheid.nl/content/choane-atresie

(Engels) Infosino, A. (2002), Pediatric upper airway and congenital anomalies. Anesthesiol Clin North America, vol. 20, pp. 747-766 (USA)
www.ncbi.nlm.nih.gov

(Engels) Keller, J.L., and Kacker, A. (2000), Choanal atresia, CHARGE association, and congenital nasal stenosis. Otolaryngol Clin North Am, vol. 33, pp. 1343-1351, viii (USA)
www.ncbi.nlm.nih.gov

(Engels) Koga, K., Kawashiro, N., Araki, A. et al. (2001), Radiographic diagnosis of congenital bony nasal stenosis. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, vol. 59, pp. 29-39 (USA)
www.ncbi.nlm.nih.gov

(Engels) Pasquini, E., Sciarretta, V., Saggese, D., et al. (2003), Endoscopic treatment of congenital choanal atresia. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, vol. 67, pp. 271-276 (USA)
www.ncbi.nlm.nih.

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.