Bronchiectasieen

Bronchiëctasieën

Bronchiën zijn de vertakkingen van de luchtpijp tot diep in de longen. Bij bronchiëctasieën zijn de wanden van de bronchiën bijna voortdurend ontstoken en geïrriteerd. Dit komt omdat de bronchiën plaatselijk verwijd zijn. Hierdoor kunnen bacteriën zich erin nestelen. De aandoening kan voorkomen in één longkwab of longsegment, maar kan ook beide longen aantasten.

Vraag het de medisch specialist 

Twijfels of onzekerheid na een ziekenhuisbezoek zijn heel gewoon. Gelukkig kunt u nu uw vragen als verzekerde van CZ bespreken met een onafhankelijk medisch specialist.

 • Telefonisch of online contact met een medisch specialist
 • Gratis & exclusief voor klanten van CZ
 • 100% vertrouwelijk

Zó werkt het

Oorzaken

 • Als complicatie bij een andere longziekte. Bijvoorbeeld cystische fibrose, tuberculose, COPD of een longontsteking.
 • Vreemde voorwerpen die in de longen terecht zijn gekomen. Bijvoorbeeld een pinda.

Symptomen bronchiëctasieën

 • Veel hoesten, waarbij er vaak donkergroen of geel slijm meekomt en soms ook bloed.
 • Slechte adem, als gevolg van de bacteriële longontsteking.
 • Koorts.
 • Pijn op de borst.
 • Kortademigheid (naar lucht moeten happen).
 • Vermoeidheid.
 • Gewichtsverlies.
 • Verdikkingen aan de vingertoppen en bolle nagels (trommelstokvingers).
 • Bloedarmoede (in een ver gevorderd stadium).

Diagnose

Meestal wordt een röntgenfoto van de borst gemaakt. Soms is daarop geen afwijking te zien of is er sprake van verwijde bronchi met dikkere wanden. In zulke gevallen kan de definitieve diagnose worden gesteld met een CT-scan.

Bij twijfel over de diagnose is in zeldzame gevallen bronchoscopie nodig. Hierbij worden de luchtwegen via een glasvezelbuisje bekeken.

Om vast te stellen welke bacteriën de infectie veroorzaken en met welk antibioticum ze moeten worden bestreden, wordt meestal slijm (sputum) afgenomen voor onderzoek en voor een kweek.

 • Omdat bronchiëctasieën vaak samengaan met cystische fibrosis of COPD, is de behandeling vaak daarop gericht.
 • Met fysiotherapie kunnen mensen technieken leren om zo effectief mogelijk slijm op te hoesten.
 • Mensen met ademhalingsmoeilijkheden kunnen gebruik maken van lang werkende luchtwegverwijders.
 • Ontstekingsremmers kunnen worden gebruikt om verergering van de ziekte tegen te gaan. Het blijkt dat de longen beter werken bij regelmatig gebruik van inhalatiecorticosteroïden.
 • Bij mensen bij wie de bronchiëctasieën beperkt zijn tot een longkwab of longsegment, kan operatief ingrijpen een optie zijn.

Complicaties

Dankzij effectieve antibiotica komen er tegenwoordig minder complicaties voor bij bronchiëctasieën.

Mogelijke complicaties zijn:

 • Longontsteking.
 • Pneumothorax (aanwezigheid van lucht in de pleuraholte).
 • Empyeem (aanwezigheid van pus in de borstholte).
 • Uitbreiding van de infectie naar de hersenen, waardoor een hersenabces ontstaat.
 • Vooral bij patiënten met cystische fibrose: ernstige, levensbedreigende bloedingen in de longen.

Doordat er effectieve behandelingen met antibiotica zijn ontwikkeld, zijn de vooruitzichten voor mensen met bronchiëctasieën sterk verbeterd. Zij hebben een langere levensverwachting dan in het verleden. Maar bij mensen met ernstige bronchiëctasieën kan door de aanhoudende beschadiging van het longweefsel op den duur ademhalingsfalen ontstaan. Uiteindelijk kunnen zij hieraan overlijden.

Meer informatie


Uitgebreide informatie van het Longfonds
www.longfonds.nl/bronchi

Respiratory disease, in: Kumar, P. and Clark, M. (eds.) Clinical Medicine
Holgate, S.T. and Frew, A.J. (2002),
5th ed., Harcourt Publishers Limited, London.

‘Bronchopulmonary hygiene physical therapy for chronic obstructive pulmonary disease and bronchiectasis’
Jones, A.P. and Rowe, B.H. (2002)
(Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 4, 2002. Oxford, Update Software.

‘Oral steroids for bronchiectasis (stable and acute exacerbations)’
Lasserson, T., Holt, K., and Greenstone, M. (2003),
(Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 1, 2003,. Oxford, Update Software.

‘Inhaled steroids for bronchiectasis’ (Cochrane Review)
Kolbe, J., Wells, A., Ram, F.S.F. (2003)
In: The Cochrane Library, Issue 1, 2003. Oxford: Update Software.

‘Surgical treatment in bronchiectasis: analysis of 166 patients’
Kutlay, H., Cangir, A.K., Enon, S., et al., (2002)
European journal of cardio-thoracic surgery (England), vol. 21, no. 4, pp. 634-637.

‘Long-acting beta-2-agonists for bronchiectasis’
Sheikh, A. Nolan, D. and Greenstone, M. (2003)
(Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 1, 2003. Oxford, Update Software.

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.