Broca afasie

Broca afasie

Afasie is een stoornis in de taal. Mensen met afasie kunnen niet meer normaal spreken, schrijven en lezen. Ook begrijpen ze minder goed wat anderen zeggen. Hoe afasie het taalvermogen aantast verschilt per persoon.

Afasie ontstaat meestal door een vorm van hersenletsel, vaak een beroerte. Afasie ontstaat meestal plotseling en is zeer ingrijpend voor de patiënt en zijn omgeving. In Nederland hebben zo’n 30.000 mensen een vorm van afasie. Een van de vormen is Broca afasie.

Vraag het de medisch specialist 

Twijfels of onzekerheid na een ziekenhuisbezoek zijn heel gewoon. Gelukkig kunt u nu uw vragen als verzekerde van CZ bespreken met een onafhankelijk medisch specialist.

  • Telefonisch of online contact met een medisch specialist
  • Gratis & exclusief voor klanten van CZ
  • 100% vertrouwelijk

Zó werkt het

Broca afasie

Mensen met een Broca afasie spreken en schrijven alleen de inhoudswoorden van de zinnen. De zinnen hebben een telegramstijl.

Vaak zijn er problemen met het vinden van woorden. De spreker doet erg zijn best om een woord te vinden, maar vaak lukt dit niet. Luister een geluidsfragment in de spraakmodule .

Ook kan het voorkomen dat mensen met een Broca afasie het bedoelde woord niet vinden, maar wel een woord vinden in dezelfde categorie. Bijvoorbeeld: een persoon zegt ‘stoel’ in plaats van ‘krukje’. Beide woorden behoren tot de categorie meubels, maar betekenen iets anders.

Mensen met een Broca afasie begrijpen gesproken en gelezen taal meestal redelijk. Ze proberen de kern uit de boodschap te halen en proberen zo een verhaal te volgen.

Mensen met een Broca afasie zijn zich meestal erg goed bewust van hun afasie.

Tips voor communicatie met mensen met Broca afasie

  • Moedig mensen met een Broca afasie aan om het beste kanaal voor communicatie te kiezen. Soms kunnen ze het woord niet zeggen, maar wel opschrijven.
  • Behandel hen steeds als volwassenen.
  • Vraag door en koppel niet te snel de eigen interpretatie aan datgene wat de persoon met een Broca afasie zegt. Bijvoorbeeld: “Ik bank joh, groot, vragen - wel moeilijk hoor, toch gedaan en gelukt he!” Deze uitspraak kan van alles betekenen: iemand kan een nieuwe bank uitgezocht hebben, kan de zitbank verschoven of verhuisd hebben of kan een bank gekocht hebben. Maar die persoon kan ook willen vertellen dat ze voor het eerst zelf naar de bank is geweest en geld gewisseld of een pasje geactiveerd heeft.
  • Bij doorvragen is het belangrijk om de onderstaande vragen voor ogen te houden. o Over wie of wat gaat het? o Waar gebeurde het? o Wanneer gebeurde het? o Hoe gebeurde het of hoe zag het eruit?

Meer informatie

Informatie van de Afasie Vereniging Nederland
www.afasie.nl/new/?cat=afasie

Informatie van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
www.logopedie.nl/site/afasie

Website van de Nederlandse CVA-vereniging Samen verder
www.cva-vereniging.nl/

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.