Beroepsziektes

Beroepsziektes

Wat zijn beroepsziektes?

Beroepsziektes zijn ziektes en aandoeningen die meer voorkomen bij bepaald werk. Volgens de Arbowet komt een beroepsziekte ‘in overwegende mate’ door het werk of de arbeidsomstandigheden.

In 2014 zijn 8513 meldingen van beroepsziekten geregistreerd.

Bijna de helft van de mensen die zich ziekmelden vanwege een beroepsziekte zijn werknemers van 51 en jaar en ouder. In meer dan 10% van de gevallen resulteerde dit in blijvende (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.

Een bekende, zeer ernstige beroepsziekte is een bepaalde vorm van kanker, mesothelioom. Deze komt voor bij mensen die vroeger veel met asbest hebben gewerkt.

Vraag het de medisch specialist 

Twijfels of onzekerheid na een ziekenhuisbezoek zijn heel gewoon. Gelukkig kunt u nu uw vragen als verzekerde van CZ bespreken met een onafhankelijk medisch specialist.

 • Telefonisch of online contact met een medisch specialist
 • Gratis & exclusief voor klanten van CZ
 • 100% vertrouwelijk

Zó werkt het

Andere voorbeelden van bekende beroepsziektes:

 • Kapperseczeem.
 • Infectie bij rioolwerkers.
 • Ziekte van Lyme bij bosarbeiders.
 • Organisch psychosyndroom (OPS) bij schilders en autospuiters.
 • Allergie bij nagelstylistes.
 • Burn-out/overspannenheid.
 • Lawaaidoofheid in de industrie.
 • Paprikalong bij werkers in de kassen.
 • Longaandoeningen bij lassers.
 • Gewrichts- en spierklachten bij veel vormen van handenarbeid.
 • Ongevallen op het werk.
 • Longaandoeningen bij asfalteerders.
 • Bakkersastma bij werkers in de voedingsindustrie.
 • Loodvergiftiging bij schilders, soldeerders en loodgieters.

Oorzaken beroepsziektes

Het is vaak moeilijk om aan te tonen dat het werk de oorzaak is van de ziekte. Er kunnen naast het werk andere oorzaken meespelen.

Als je bijvoorbeeld KANS (voorheen RSI) krijgt of een burn-out kan dat komen door de werkomstandigheden of door de privéomstandigheden of door een combinatie van die twee. Vaak speelt ook mee hoe je zelf omgaat met de omstandigheden. Neem je bijvoorbeeld soms een rustmoment op het werk als dat echt even nodig is of blijf je ondanks de signalen van je lichaam gewoon doorgaan.

Het is belangrijk om diverse oorzaken van beroepsziektes te onderscheiden. Ten eerste voor de juiste behandeling en begeleiding. Ten tweede om preventieve maatregelen te nemen, zodat ook andere werknemers kunnen worden beschermd. 

Preventie beroepsziektes

Het aantal beroepsziektes is te beperken. Elk bedrijf moet een Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) opstellen. Deze moet aan wettelijke eisen voldoen. Meer informatie staat op www.arboportaal.nl, bijvoorbeeld onder 'Veilig werken'. Het tegengaan van beroepsziektes is niet alleen een zaak van werkgevers. Werknemers kunnen zelf een aantal dingen doen:

 • Volg veiligheidsvoorschriften en arbomaatregelen op.
 • Ken de risico’s in je werk.
 • Weet wat je kunt doen om die risico’s te beperken en pas dat dan ook toe. Denk daarbij aan de bescherming tegen gevaarlijke stoffen, een gezonde werkhouding (om KANS te voorkomen) en bescherming van ogen en oren (om oogletsel en lawaaidoofheid te voorkomen).
 • Neem soms even een rustmoment tijdens het werk en sla officiële pauzes niet over.
 • Als het lastig is om arbovoorschriften na te leven, is het verstandig om dit bij de leidinggevende te melden, de ondernemingsraad en zo nodig bij de arbodienst.

Bedrijfsarts

Het is verplicht om een beroepsziekte, of het vermoeden daarvan, te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). De bedrijfsarts zou dat moeten doen. Dit gebeurt lang niet altijd. Het is namelijk door allerlei factoren vaak best lastig om aan te tonen dat de ziekte voor een groot deel door het werk wordt veroorzaakt. Maak je eigen vermoeden dat jouw ziekte mogelijk een beroepsziekte is bespreekbaar met de bedrijfsarts. Artsen kunnen bij het NCvB informatie en advies verkrijgen, bijvoorbeeld over nadere diagnostiek en behandeling. 

Zo kan een bedrijfsarts of huidarts bij het NCvB navragen of een bepaalde vorm van eczeem samenhangt met specifieke stoffen. Bijvoorbeeld met cement in de bouw. Maar een huisarts kan bijvoorbeeld ook bij het NCvB navragen in hoeverre iemand met astma of allergie banketbakker kan worden.

Bureau Beroepsziekten

In 2000 heeft een aantal FNV-bonden gezamenlijk een Bureau Beroepsziekten opgericht. Dit bureau geeft informatie over beroepsziektes en begeleidt mensen met een beroepsziekte. Het Bureau Beroepsziekten kan bijvoorbeeld doorverwijzen naar deskundige medici, psychosociale hulpverleners en patiëntenverenigingen.

Individuele belangenbehartiging is een andere belangrijke taak van het Bureau Beroepsziekten. Zij helpen mensen die schade hebben geleden door een beroepsziekte met hun schadeloosstelling.
Uiteindelijk is het doel van Bureau Beroepsziekten om arbeidsomstandigheden in Nederlandse bedrijven te verbeteren. Ook zet dit bureau zich in voor een goede collectieve verzekering tegen beroepsziektes. Op de website www.fnv.nl/beroepsziekten staat veel informatie over bijvoorbeeld wet- en regelgeving, maar ook een uitgebreide brochure over beroepsziektes.

Als de ziekte vooral het gevolg is van het werk en de werkgever niet genoeg heeft gedaan om dit te voorkomen, kan deze soms aansprakelijk worden gesteld. Daarom is het onderwerp soms beladen.

Meer informatie

Informatie over Bureau Beroepsziekten
www.fnv.nl/lidmaatschap/voordelen/BBZ_overzicht/ 

Informatie van de Rijksoverheid over gezond en veilig werken
www.arboportaal.nl 


Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.