Benzodiazepinen bij angststoornissen

Benzodiazepinen bij angststoornissen

Inleiding

Een angststoornis is een stoornis waarbij sprake is van buitensporige of onevenredig lang aanhoudende angst, die leidt tot belemmering van het dagelijks functioneren of die zo’n impact hebben dat iemand daar erg onder lijdt. subjectief lijden. Angststoornissen komen veel voor. De behandeling bestaat vaak uit een combinatie van medicijnen en psychotherapie.

Snel de juiste hulp bij depressiviteit of een angststoornis | Mentaal Beter Online

Bij Mentaal Beter Online kun je terecht voor online therapie bij depressieve klachten en angststoornissen. Al het contact met jouw psycholoog word gevoerd in een veilige online omgeving via beeldbellen en chat.

Lees hier meer over Mentaal Beter Online

De volgende medicijnen kunnen bij angststoornissen worden voorgeschreven:

  • Antidepressiva.
  • Angstremmende middelen oftewel anxiolytica, zoals benzodiazepinen.
  • Bètablokkers. Deze medicijnen verminderen vooral de lichamelijke klachten bij een angststoornis, zoals hartkloppingen, hoofdpijn of trillende handen.
  • Het anti-epilepticum pregabaline.
  • Buspiron.

Deze tekst gaat over de angstremmende middelen benzodiazepinen.

Werking van benzodiazepinen

Benzodiazepinen verminderen gevoelens van angst en hebben een kalmerende werking. Ze bevorderen de slaap (vooral het inslapen) en hebben een spierverslappende werking. Verder kunnen ze gebruikt worden bij de behandeling van epilepsie. 

Benzodiazepinen werken al binnen enkele uren na het innemen. Maar al na een week of 2 neemt het effect af. Er ontstaat gewenning en er is een grotere hoeveelheid nodig om hetzelfde effect te bereiken. Bij continu gebruik langer dan 2 maanden ontstaat afhankelijkheid.

Gebruik van benzodiazepinen

Vanwege het grote risico op verslaving zijn benzodiazepinen geen eerste keus. Dat zijn de antidepressiva in combinatie met psychotherapie. Benzodiazepinen kunnen tijdens de eerste weken wel worden gebruikt om deze behandeling te ondersteunen, of ze worden ingezet als alle andere behandelingen niet helpen. 

Ook bij een acute angst of spanning (bijvoorbeeld door een traumatische ervaring) kunnen tijdelijk benzodiazepinen worden voorgeschreven.

Bijwerkingen van benzodiazepinen

Bij langduriger gebruik van benzodiazepinen neemt ook het risico op bijwerkingen toe, zoals:

  • Een verminderd reactie- en concentratievermogen. Hierdoor wordt de kans op ongelukken in het verkeer en bij het bedienen van machines groter. Deze bijwerkingen worden in combinatie met alcohol of drugs nog eens versterkt.
  • Het opslaan van gegevens in het geheugen gaat minder goed. Ook de concentratie vermindert, waardoor presteren op werk of school moeilijker wordt.
  • De diepe slaap en de droomslaap (REM-slaap) worden geremd. Hierdoor neemt de slaapkwaliteit af. Dit verstoort de geestelijke balans nog meer.
  • Mensen voelen zich vaak sloom of afgevlakt. De dingen gaan langs hen heen en ze worden steeds onverschilliger. Er is weinig belangstelling meer voor werk of opleiding. Mensen zijn vaak afwezig wegens ziekte of behalen slechte (studie)resultaten. Ook neemt de zin in vrijen af en wordt het contact met anderen minder. Hierdoor raken mensen steeds meer geïsoleerd.
  • Bewegen gaat minder gecoördineerd. Gecombineerd met duizeligheid en de spierverslappende werking van benzodiazepinen leidt dit tot een groter risico op vallen. Vooral oudere mensen hebben hier last van. Vallen kan vervelende consequenties hebben, zoals een gebroken heup.

Ontwenningsverschijnselen

Wanneer iemand verslaafd is aan benzodiazepinen, leidt plotseling stoppen met innemen tot ontwenningsverschijnselen. Deze houden over het algemeen zo’n drie dagen aan. Dit zijn klachten als hevige angst, prikkelbaarheid, niet kunnen slapen en trillende handen. 

Vanwege deze ontwenningsverschijnselen moeten de medicijnen na langdurig gebruik langzaam afgebouwd worden. Dit speelt niet als benzodiazepinen incidenteel of slechts korte tijd worden gebruikt.

Meer informatie

Informatie van het Fonds Psychische Gezondheid 
www.psychischegezondheid.nl/action/psychowijzer/24/angststoornissen_.html

Patiëntenversie van de multidisciplinaire richtlijn angststoornissen 
www.ggzrichtlijnen.nl/richtlijn/doc/index.php?type=save&richtlijn_id=41 

Website van de Angst, Dwang en Fobie stichting 
www.adfstichting.nl/Home.aspx

Multidisciplinaire richtlijn angststoornissen (derde revisie 2013), van het Trimbos-instituut 
www.ggzrichtlijnen.nl/index.php?pagina=/richtlijn/item/pagina.php&richtlijn_id=35

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.