Let op! Deze gegevens zijn mogelijk niet meer actueel.

Autisme bij volwassenen

Wat is autisme?

Autisme is een ontwikkelingsstoornis met vaak verregaande gevolgen. Mensen met autisme hebben problemen met communicatie, sociaal contact en verbeelding.
Er zijn verschillende vormen van autisme. Samen heten ze autismespectrumstoornissen (ASS). Er zijn meer mannen met autisme dan vrouwen, namelijk 4 keer zo veel.

Kenmerken van autisme

Mensen met autisme hebben problemen met 3 dingen:
 • Communicatie
  • Alleen letterlijke taal snappen. Moeite met spreekwoorden en woordgrappen.
  • Moeite met non-verbale communicatie.
 • Sociaal contact
  • Het contact met anderen verloopt vaak stroef.
  • Sommige mensen met autisme trekken zich terug. Ze keren in zichzelf. 
  • Zich inleven in anderen is moeilijk. Mensen met autisme laten geen interesse in anderen zien.
  • Emoties delen lukt slecht.
 • Verbeelding
  • Mensen met autisme kunnen zich moeilijk een voorstelling maken van iets wat er niet is. Ze hebben weinig fantasie.
  • Slechts een paar interesses hebben. Mensen met autisme kunnen helemaal opgaan in een interesse. Dan vergeten ze hun omgeving.
Mensen met autisme hebben moeite met veranderingen. Ze verliezen dan het overzicht en hun houvast. Soms raken ze zelfs in paniek bij veranderingen. Daarom hebben mensen met autisme behoefte aan structuur.

De Hartlijn: voor al uw vragen bij chronisch hartfalen

Gedrag van volwassenen met autisme

Sommige volwassenen weten lange tijd niet dat ze autisme hebben. Zij hebben vaak een manier gevonden om hun autisme te verbergen. Ze hebben bijvoorbeeld veel structuur in hun werk en woonsituatie.
Deze mensen krijgen pas problemen bij grote veranderingen, zoals een conflict op het werk of een scheiding.
Volwassenen met autisme kunnen zich op de volgende manieren gedragen:
 • Moeite met het inschatten van wat anderen voelen of denken.
 • Moeite met het aflezen van emoties van anderen uit hun gezichtsuitdrukking, stem of houding.
 • Geen normale sociale reactie kunnen geven op het gedrag van anderen.
 • Moeite met een situatie bekijken van verschillende kanten.
 • Moeite met drukke, hectische situaties.
 • Moeite met een gesprek voeren.
 • Veel behoefte aan structuur.
 • Erg op zichzelf zijn.
Mensen met autisme hebben vaak ook positieve eigenschappen:
 • Een sterk analytisch vermogen.
 • Oog voor detail.
 • Heel betrouwbaar.
 • Eerlijk.
 • Perfectionistisch.

Oorzaak

De oorzaak van autisme is niet precies bekend. Autisme is een stoornis in de hersenen. Je wordt ermee geboren. Als een van de ouders autisme heeft, is er een kans van ongeveer 5% dat het kind ook autisme heeft.
Bij autisme gaat er iets mis met de informatieverwerking in de hersenen. Mensen met autisme verwerken informatie anders. Informatie komt via de zintuigen binnen. Mensen met autisme hebben moeite om deze informatie tot een samenhangend geheel te maken. Daardoor begrijpen ze hun omgeving niet altijd goed.

Diagnose van autisme bij volwassenen

Een psychiater stelt de diagnose. Daarvoor kijkt hij naar:
 • De medische-, sociale- en familiaire voorgeschiedenis.
 • De ontwikkeling in de kindertijd.
 • Het verhaal van de volwassene zelf en zijn naasten.
 • De symptomen.
Ook doet de psychiater andere onderzoeken, zoals psychologisch onderzoek.

Oorzaken

Autisme is een aangeboren stoornis in de hersenen. De oorzaak van autisme is niet precies bekend. Erfelijkheid lijkt een rol te spelen, naast omgevingsfactoren. Als een ouder een autismespectrumstoornis heeft, is er ongeveer vijf procent kans dat zijn kind dit ook heeft.

Behandeling autisme bij volwassenen

Autisme is niet te genezen. Met de behandeling leren mensen omgaan met autisme. Mogelijke behandelingen zijn:
 • Psychologische begeleiding.
 • Cognitieve gedragstherapie.
In de behandeling is aandacht voor:
 • Communicatieve vaardigheden verbeteren.
 • Stimuleren en verbeteren van de sociaal contact.
 • Psycho-educatie.
 • Lotgenotencontact.

Verschillende vormen

Er zijn drie vormen van autisme:  De verzamelnaam voor deze vormen is autismespectrumstoornis. Het woord spectrum geeft aan dat er veel verschil zit in de kenmerken die mensen hebben.
De kenmerken van autisme staan in het handboek van de psychiatrie, de DSM-V. De laatste versie van dit handboek is in mei 2013 ingevoerd. Sindsdien zijn de vormen van autisme geen losse diagnoses meer. Ze vallen alle drie onder de categorie autismespectrumstoornis.

Klassiek autisme

Klassiek autisme is de meest complexe vorm van autisme. Iemand met klassiek autisme heeft de meeste kenmerken van autisme.
Een andere naam voor klassiek autisme is het syndroom van Kanner.

Syndroom van Asperger

Het syndroom van Asperger is een iets mildere vorm binnen het autismespectrum. Mensen met deze vorm hebben een gemiddelde tot hoge intelligentie.

PDD NOS

PDD-NOS is een restcategorie. Iemand met PDD-NOS heeft kenmerken van autisme, maar niet genoeg om het autisme te noemen.
Mensen met PDD-NOS laten in ieder geval het volgende gedrag zien:
 • Een achterstand of beperking in sociaal contact.
 • Zwak in verbale en non-verbale communicatie.
 • Stereotiep gedrag en interesses.

Meer informatie

Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)
www.autisme.nl/

Website van Autisme Centraal
www.autismecentraal.com/

Informatie van het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
www.kenniscentrum-kjp.nl/ouders/Stoornissen-1/Autisme-spectrum-stoornissen-1/Inleiding-4#.UsaAl9KA2gQ

Centrum voor autisme Dr. Leo Kannerhuis
www.leokannerhuis.nl/autisme/wat-autisme

Startpagina autisme
http://autisme.startpagina.nl/

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.