Antipsychotica

Antipsychotica

Antipsychotica zijn medicijnen die vooral worden gebruikt voor de behandeling van een psychose . Het kenmerk van een psychose is dat mensen het contact met de werkelijkheid kwijt zijn. Dit kan zich uiten in hallucinaties, wanen en chaotisch denken. Antipsychotica kunnen in twee groepen worden ingedeeld: de klassieke of typische antipsychotica en de nieuwe of atypische antipsychotica. Het belangrijkste verschil tussen beide groepen is dat de nieuwe medicijnen minder bijwerkingen vertonen.

Snel de juiste hulp bij depressiviteit of een angststoornis | Mentaal Beter Online

Bij Mentaal Beter Online kun je terecht voor online therapie bij depressieve klachten en angststoornissen. Al het contact met jouw psycholoog word gevoerd in een veilige online omgeving via beeldbellen en chat.

Lees hier meer over Mentaal Beter Online

Werking antipsychotica

Hoe de antipsychotica precies werken, is nog niet bekend. In ieder geval beïnvloeden de medicijnen de werking van neurotransmitters. Dit zijn stofjes die nodig zijn om signalen tussen de hersencellen door te geven. Bij een psychose zijn deze signalen ontregeld. Antipsychotica werken vooral in op dopamine, maar ook op serotonine, noradrenaline en acetylcholine.

Wanneer antipsychotica?

 • Bij schizofrenie
 • Bij psychotische symptomen door een delier of een kortdurende psychotische stoornis
 • Bij psychotische symptomen door een bipolaire stoornis
 • Bij ernstige gedragsstoornissen bij dementie , zoals agressie
 • Bij hallucinaties of wanen bij de ziekte van Parkinson
 • Bij tics
 • Bij ernstige onrust of agitatie
 • Bij palliatieve sedatie
 • Heel soms bij aanhoudend braken of bij aanhoudende hik

Gebruik

Antipsychotica zijn er in tabletvorm en als druppelvloeistof. Ook kunnen ze als injecties worden gegeven in de spier. Daarnaast kunnen zogenaamde depotpreparaten gespoten worden. Dit zijn injecties waarbij de werking van het medicijn langdurig (twee tot vier weken) aanhoudt. Deze worden gebruikt als onderhoudsbehandeling om een terugval te voorkomen, bijvoorbeeld bij schizofrenie.

Bijwerkingen antipsychotica

Antipsychotica kunnen veel bijwerkingen hebben. Dat hangt onder meer af van het gekozen middel. Meestal wordt gestart met een lage begindosis en wordt de hoeveelheid langzaam verhoogd. Ook wordt geprobeerd om het middel zo snel mogelijk weer af te bouwen. 

Ook als het gebruik van antipsychotica plots gestopt wordt, kunnen er bijwerkingen optreden (onttrekkingssymptomen).

Bijwerkingen:

 • Parkinsonisme met stijfheid van de spieren, trillingen (tremoren) en traagheid.
 • Duizeligheid.
 • Verhoogd valrisico (vooral bij ouderen).
 • Lage bloeddruk.
 • Slaperigheid.
 • Droge mond en droge ogen.
 • Moeite met plassen of ontlasting krijgen.
 • Minder zin in seks.
 • Toename van gewicht.
 • Maligne antipsychoticasyndroom: een acuut beeld waarbij iemand heel stijf wordt, koorts krijgt en problemen met de nieren. Dit komt niet vaak voor.
 • Hartritmestoornissen (vooral bij mensen bekend met een hartaandoening).
 • Epileptische aanvallen (vooral bij mensen met hersenletsel).
 • Op de lange duur (na jaren gebruik): tardieve dyskinesie . Dit zijn herhaalde doelloze trekkingen van de spieren, vaak rond de mond of van de romp.

Onttrekkingssymptomen bij plots stoppen:

 • Misselijkheid en braken.
 • Hoofdpijn.
 • Slaapstoornissen.
 • Prikkelbaarheid en concentratieproblemen.
 • Psychotische symptomen die terugkeren.

Meer informatie

Website Farmacotherapeutisch Kompas 
www.fk.cvz.nl/

Meldpunt voor bijwerkingen van geneesmiddelen 
www.meldpuntmedicijnen.nl/

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.