Middelen tegen schimmelinfecties (antimycotica)

Inleiding

Antimycotica worden gebruikt voor het behandelen van schimmelinfecties (ook wel geheten fungi of mycosen). Er bestaan twee typen schimmelinfecties: infecties op de oppervlakkige lagen van huid en hoofdhuid, de zogenoemde oppervlakkige mycosen en infecties van de inwendige organen. Antimycotica worden ingedeeld op basis van de plaats van behandeling van de infectie:

  • geneesmiddelen voor uitwendig gebruik (plaatselijke toediening op het oppervlak van de huid);
  • systemische geneesmiddelen (die in het lichaam worden opgenomen om inwendige infecties te behandelen).

Voorbeelden van antimycotica zijn onder meer: nystatine, ketoconazol, fluconazol, itraconazol, miconazol, clotrimazol, terbinafine.

Opmerking:

Indicatie

Systemische antimycotica worden gebruikt om een aantal schimmelziekten te behandelen zoals: candidiasis, histoplasmose en aspergillose.

Met antimycotica voor uitwendig gebruik worden alle uitwendige schimmelinfecties behandeld, zoals: Tinea barbae, Tinea unguium (schimmelnagel), Tinea pedis (voetschimmel), Tinea corporis en Pityriasis versicolor.
Opmerking:

Werking

De werking van deze geneesmiddelen berust op het onderdrukken van de groei en voortplanting van de schimmels die de infectie hebben veroorzaakt.

De antimycotica werken vooral op de celmembraan van de schimmel.
Opmerking:

Resultaten

Om een goed resultaat te krijgen moeten de middelen soms langdurig of herhaaldelijk worden gebruikt.

Het is belangrijk om te letten op gebruik van andere medicatie. Met name de combinatie van miconazol met bepaalde bloedverdunners (coumarinederivaten) dient te worden vermeden.
Opmerking:

Bijwerkingen

Antimycotica voor uitwendig gebruik hebben meestal geen belangrijke bijwerkingen. Systemische antimycotica leiden soms tot het ontstaan van bijwerkingen. Hoewel deze zelden voorkomen, zijn de meest voorkomende bijwerkingen: koorts, misselijkheid, braken, diarree en huiduitslag.
Opmerking:

Meer informatie

Informatie over geneesmiddelen
www.farmacotherapeutischkompas.nl

(Engels) Sobel, J.D. (2000), “Use of antifungal drugs in pregnancy: a focus on safety”, Drug Saf, vol. 23, no. 1, July, pp. 77-85 (USA)
www.ncbi.nlm.nih.gov

(Engels) Kontoyiannis, D.P. and Lewis, R.E. (2004), “Toward more effective antifungal therapy: the prospects of combination therapy”, Br J Haematol, vol. 126, no. 2, July, pp. 165-175 (USA)
www.ncbi.nlm.nih.gov

Bennett, J.E. (2001), Antimicrobial Agents (Continued), Antifungal Agents, in: Hardman, J.G. and Limbird, L.E (eds.), Goodman and Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics, 10th edn., McGraw-Hill, New York.

“Drugs used in Fungal Infections”, (2003, September), (British National Formulary), Available: BNF.org, (Accessed: 2003, September 24)

Rang, H.P. Dale, M.M. and Ritter, J.M. (1999), Pharmacology, 4th edn., Churchill Livingstone, Edinburgh.
Opmerking: