Allergietesten

Allergietesten

Allergietesten worden gedaan om te onderzoeken of iemand overgevoelig is voor bepaalde stoffen die een allergische reactie opwekken. Zulke stoffen worden allergenen genoemd.

Een allergietest kan bestaan uit bloedonderzoek, zoals de radioallergosorbenttest (RAST), en uit huidpriktesten (intracutane testen). Een RAST wordt gedaan om immunoglobuline-E-antilichamen (IgE-antilichamen) in het bloed aan te tonen. Dit zijn stoffen die het afweersysteem maakt als reactie op allergenen.

Een huidtest is een allergietest waarbij het verdachte allergeen in de huid wordt geïnjecteerd. Een bloedonderzoek wordt gedaan wanneer huidtesten niet doorslaggevend zijn of niet kunnen worden gedaan.

Dokter Appke van De Friesland 

Is je eigen huisarts niet direct beschikbaar? Stel je vraag via de app Dokter Appke en krijg snel en deskundig antwoord. 

• Snel én deskundig antwoord op jouw gezondheidsvraag 

• Ook ’s avonds, ‘s weekend én op feestdagen bereikbaar 

• Verzekerden kunnen beeldbellen met een huisarts 

• Altijd een huisarts van Dokter Appke dichtbij.

Download Dokter Appke

Voorbereiding

Een voorbereiding op een allergietest omvat het verzamelen van informatie over de medische en familiaire voorgeschiedenis, het geneesmiddelengebruik en eventuele bekende allergieën.

Vervolgens wordt een lichamelijk onderzoek gedaan om de mogelijke uitlokkende allergenen vast te stellen en te bepalen welk type allergietest moet worden gedaan. Ten slotte worden de bijzonderheden, risico’s en complicaties van de allergietest besproken.

Uitvoering van een allergietest

Huidkrastest ofwel huidpriktest
De huidkrastest ofwel huidpriktest is een van de meest toegepaste onderzoeken. Hierbij wordt een kleine hoeveelheid van de stof waarvan wordt vermoed dat deze een allergie veroorzaakt (het allergeen) op de huid aangebracht. Dit gebeurt meestal op de bovenarm, onderarm of rug.

Het allergeen komt vervolgens onder het huidoppervlak terecht door in de huid te krassen of te prikken. Daarna wordt er gekeken of er een reactie ontstaat, zoals zwelling of roodheid van de aanbrengplaats. De resultaten worden meestal binnen 20 minuten waargenomen. Er kunnen diverse verdachte allergenen tegelijk worden getest.

Andere huidtesten
Een andere mogelijkheid bij huidtesten is om met een speciale injectiespuit met een dunne naald een zeer kleine hoeveelheid van het allergeen in de huid te brengen. Na schoonmaken van de huid worden eerst de onderzoeksplaatsen gemarkeerd met een code om aan te geven waar de naald moet worden ingebracht. Deze plaatsen moeten op voldoende afstand van elkaar liggen om de afzonderlijke reacties vast te kunnen stellen.

Vervolgens wordt de naald onder een hoek in het strakgetrokken huidoppervlak ingebracht. De punt van de naald wordt tussen de huidlagen gebracht en de allergeenoplossing wordt ingespoten. Er wordt vervolgens gekeken of er een reactie optreedt, zoals een duidelijke zwelling of roodheid.

Als er geen duidelijke huidreactie is, worden de huidtesten herhaald met een hogere concentratie van het allergeen. Als er een positieve reactie optreedt, wordt de huidtest herhaald met een lagere concentratie totdat een negatief resultaat wordt verkregen.

RAST
Voor de RAST wordt, nadat bepaalde allergenen zijn toegediend, uit een ader bloed afgenomen. Dit bloedmonster wordt daarna naar het laboratorium gestuurd om de spiegel te bepalen van de IgE-antilichamen die specifiek zijn voor de geïnjecteerde allergenen. Er worden vaak specifieke IgE-antilichamen tegen verschillende allergenen gevonden, zoals huisstofmijt, inhalatieallergenen, noten en andere voedingsmiddelen.

Noodzaak

Huidtesten worden gedaan wanneer, op basis van de symptomen zoals jeuk, roodheid huid en andere allergische reacties, het vermoeden bestaat dat de aandoening door een allergische reactie wordt veroorzaakt. Huidtesten waarbij een allergeen in de huid wordt gespoten zijn gevoeliger dan de huidpriktest. Ze worden gedaan wanneer de huidpriktest geen resultaat geeft.

Een RAST wordt in de volgende gevallen gedaan:

  • Om vast te stellen of iemand een allergie heeft voor specifieke allergenen, zoals huisstofmijt, pollen, noten, eieren, schaal- en schelpdieren, soja en tarwe.
  • Wanneer er symptomen zijn van netelroos, eczeem en astma.
  • Wanneer huidtesten niet kunnen worden uitgevoerd.
  • Om de behandeling van allergische aandoeningen te controleren.

Resultaten

Allergietesten worden bij diverse aandoeningen gedaan om te achterhalen welke specifieke stof de allergie veroorzaakt. Een reactie op een huidtest is positief wanneer bij de injectieplaats zwelling of roodheid ontstaat. Een positieve huidtest betekent dat de betreffende persoon allergisch is voor een bepaald allergeen.

De resultaten van huidtesten zijn door allerlei factoren niet altijd betrouwbaar. Zo is de concentratie van het allergeen een belangrijke factor. Deze kan per allergeen en per persoon verschillen. Het is hierdoor lastig om een betrouwbare test te maken.

Wanneer iemand allergisch is voor een bepaalde stof dan kan blootstelling, zelfs aan verdunde concentraties van deze stof, een allergische reactie uitlokken.

Als het allergeen per ongeluk wordt geïnjecteerd in de weefsels onder de huid (het onderhuidse bindweefsel) in plaats van tussen de lagen van de huid, wordt vaak een foutieve uitslag verkregen.

Een negatieve RAST geeft aan dat er geen IgE-antilichamen worden gemaakt tegen het geteste allergeen. Er kan echter wel een allergische reactie plaatsvinden ondanks het feit dat een RAST negatief is.

Een positieve RAST geeft vaak aan dat de persoon allergisch is voor het geteste allergeen. Bij blootstelling aan het uitlokkende allergeen hoeft echter niet altijd een allergische reactie op te treden. Ook de concentratie van IgE-antilichamen geeft niet altijd de ernst van de allergische reactie weer.

Een allergie kan worden bevestigd door:

  • Resultaten die worden verkregen met bloedonderzoeken, zoals bepaling van de totale IgE-antilichaamconcentratie.
  • Een volledig bloedbeeld: in kaart brengen van alle cellen die in een bloedmonster voorkomen.
  • Een wittebloedceltelling om een allergie aan te tonen.

Complicaties

Voor RAST moet bloed worden afgenomen en onderzocht. Bijwerkingen van bloedafname zijn onder meer lichte pijn en bloeding op de plaats van de prik. Zeldzame complicaties zijn infectie en ontsteking van de huid of een ader in het gebied van de prik. Deze bijwerkingen en complicaties zijn niet ernstig. Ze zijn eenvoudig te behandelen.

Bij stollingsstoornissen moet bloedonderzoek voorzichtig gebeuren omdat dit veel of langdurig bloedverlies kan veroorzaken. Bij huidtesten waarbij een antigeen in de huid wordt gespoten kan anafylaxie ontstaan. Deze levensbedreigende aandoening is zeldzaam maar vereist wel spoedbehandeling.

Meer informatie

Informatie over allergietesten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Allergietest

Zelftest allergie
www.ishetallergie.nl/

Dolen, W.K. (2002), The Diagnostic Allergy Laboratory, in: Rose, N.R., Hamilton, R.G. and Detrick, B. (eds) Manual of Clinical Laboratory Immunology, 6th ed, American Society for Microbiology, Washington D.C.

Mowad, C.M. and Marks Jr., J.G. (2003), Allergic Contact Dermatitis, in: Bolgnia, J.L., Jorizzo, J.L. and Rapini, R.P. (eds) Dermatology, vol. 1, Mosby, St. Louis.

Norman, P.S. and Peebles, R.S. (2002), In Vivo Diagnostic Allergy Testing Methods, in: Rose, N.R., Hamilton, R.G. and Detrick, B. (eds) Manual of Clinical Laboratory Immunology, 6th ed, American Society for Microbiology, Washington D.C.

Taylor, J.S. and Sood, A. (2003), Occupational Skin Disease, in: Freedberg, I.M., Eisen, A.Z., Wolff, K.L., Austen, K.F., Goldsmith, L.A. and Katz, S.I. (eds) Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine, 6th ed, vol. 1, McGraw-Hill, New York.

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.