Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis

Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis

Een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis is een psychische stoornis waarbij iemand zich overmatig afhankelijk opstelt van anderen bij het nemen van beslissingen. Dit geldt ook voor zijn emotionele en lichamelijke behoeften. Ongeveer twee├źnhalf procent van de bevolking heeft deze stoornis. Het komt even vaak voor bij mannen als bij vrouwen. Een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis ontwikkelt zich meestal bij pubers of jongvolwassenen en blijft vaak lang bestaan.

Snel de juiste hulp bij depressiviteit of een angststoornis | Mentaal Beter Online

Bij Mentaal Beter Online kun je terecht voor online therapie bij depressieve klachten en angststoornissen. Al het contact met jouw psycholoog word gevoerd in een veilige online omgeving via beeldbellen en chat.

Lees hier meer over Mentaal Beter Online

Oorzaken

De oorzaak van een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis is niet precies bekend. Het opvoedingspatroon speelt hierbij een belangrijke rol. Want dit patroon kan invloed hebben op de denkwijze en het gedrag van een kind. Mensen met een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis zijn als kind of puber misschien te afhankelijk geweest van anderen. Deze houding kan blijven bestaan als zij opgroeien, en dit kan ten slotte leiden tot de ontwikkeling van deze stoornis.

Bepaalde lichamelijke of psychische stoornissen brengen een verhoogd risico op de ontwikkeling van een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis met zich mee. Vooral verlatingsangst. 

Symptomen

De symptomen van een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis komen aan het licht in de puberteit. Ze verergeren meestal naarmate iemand volwassen wordt.

Mensen met deze stoornis hebben moeite besluiten of verantwoordelijkheden te nemen. Zij vertrouwen steeds op een goede vriend of een familielid om hen te helpen. Zij geven zich als het ware aan hen over en hebben de neiging zich afhankelijk van hen op te stellen. Typerend voor een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis zijn ook pessimisme, gebrek aan zelfvertrouwen, passiviteit en angst om hun seksuele of agressieve gevoelens te uiten.

Mensen met deze stoornis komen vaak in periodes van angst of depressie terecht als degene van wie zij afhankelijk zijn, afwezig is. Ze hebben een overdreven of irreële angst alleen te worden gelaten. 

Diagnose

De diagnose van een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis wordt gesteld aan de hand van de voorgeschiedenis, de symptomen en een psychologisch onderzoek.
Dit gebeurt tijdens gesprekken met degene om wie het gaat en eventueel familieleden of goede vrienden.

Behandeling

Er bestaat nog geen specifieke behandelmethode voor een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis. Symptomen waaraan mensen vaak lijden, zoals angst en depressie, kunnen worden verlicht door antidepressiva of angstremmende geneesmiddelen.

Mensen met een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis kunnen met psychotherapie worden geholpen hun problemen te onderkennen. Ook leren zij hun gedachtegang en gedrag te veranderen om hun problemen te overwinnen en zelfstandig beslissingen te nemen. 

Complicaties

Mensen met een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis kunnen last krijgen van depressie of angst. Zij kunnen ook problemen hebben met hun financiën, met familieleden, relaties en werk. Op al deze gebieden moeten immers van tijd tot tijd beslissingen worden genomen.

Mensen met een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis lopen daarnaast het risico andere psychische stoornissen te ontwikkelen, zoals een sociale fobie of aanpassingsstoornis. Verder kunnen zij tot drugs- of alcoholmisbruik overgaan en zelfmoordneigingen krijgen. Het gevaar bestaat dat anderen hen seksueel, lichamelijk en geestelijk misbruiken.

Prognose

Meestal blijven de symptomen van een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis lang bestaan. Met langdurige behandeling kunnen ze geleidelijk afnemen.

Meer informatie

Informatie van het Fonds Psychische Gezondheid
www.psychischegezondheid.nl/action/psychowijzer/276/afhankelijke_persoonlijkheidsstoornis.html

Multidisciplinaire GGZ-richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen (2008)
www.ggzrichtlijnen.nl/index.php?pagina=/richtlijn/item/pagina.php&richtlijn_id=66

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.