ADHD

ADHD

Wat is ADHD?

Mensen met ADHD hebben vaak het volgende gedrag:

 • Ze zijn snel afgeleid (aandachts- en concentratieproblemen).
 • Ze doen zonder eerst na te denken (impulsiviteit).
 • Ze zijn overactief (hyperactiviteit).

Snel de juiste hulp bij depressiviteit of een angststoornis | Mentaal Beter Online

Bij Mentaal Beter Online kun je terecht voor online therapie bij depressieve klachten en angststoornissen. Al het contact met jouw psycholoog word gevoerd in een veilige online omgeving via beeldbellen en chat.

Lees hier meer over Mentaal Beter Online

ADHD wordt gezien als jeugdstoornis. Maar ook volwassenen kunnen ADHD hebben. Er zijn veel meer jongens dan meisjes met ADHD. Op volwassen leeftijd zijn er nog maar iets meer mannen dan vrouwen met ADHD.
De afkorting ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder.

Kenmerken ADHD

Kinderen met ADHD hebben vaak de volgende kenmerken:

 • Erg beweeglijk: ze zijn van binnen onrustig en kunnen niet stilzitten.
 • Heel veel praten: ze wachten niet op hun beurt, flappen er veel uit.
 • Snel afgeleid: ze letten niet op details, vinden het moeilijk hun taken te organiseren.
 • Soms een slecht kortetermijngeheugen.
 • Vaak grappig, origineel en creatief.
 • Vaak overgevoelig voor geluiden, aanrakingen en andere prikkels.

Niet iedereen met ADHD heeft alle kenmerken.

Oorzaak ADHD

De oorzaak van ADHD is niet precies bekend. Waarschijnlijk gaat er iets mis bij de overdracht van elektrische prikkels tussen de hersencellen. Ook lijkt ADHD voor een (groot) deel erfelijk te zijn en speelt de omgeving een rol.

Diagnose ADHD

Meestal stelt de psychiater, psycholoog of orthopedagoog de diagnose ADHD. Dat kan bij kinderen vanaf 4 jaar. Voor de diagnose ADHD kijkt de arts of psycholoog naar een aantal factoren:

 • De ontwikkelingsgeschiedenis van het kind.
 • Relaties met broertjes en zusjes.
 • Of familieleden dezelfde soort problemen hebben.
 • Eetgewoontes.
 • Slaappatronen.
 • Ontwikkeling van spraak en taal.
 • Problemen tijdens de zwangerschap van de moeder of tijdens de bevalling.
 • De geschiedenis van medische problemen.

Indeling ADHD

ADHD wordt ingedeeld in 3 categorieën:

 • ADHD-I: Vooral problemen met aandacht (onoplettend, dromerig type, wordt ook wel ADD genoemd).
 • ADHD-H: Vooral impulsief en hyperactief.
 • ADHD-C: Het gecombineerde type. Zowel snel afgeleid als hyperactief. Deze vorm van ADHD komt het meeste voor.

Behandeling ADHD

De behandeling van ADHD kan bestaan uit:

 • Psycho-educatie (uitleg over de aandoening).
 • Positieve be├»nvloeding van het gedrag.
 • Medicijnen.
 • Cognitieve gedragstherapie.

Het is mogelijk het gedrag van een kind met ADHD positief te beïnvloeden. Dat kan met de volgende middelen:

 • Regelmaat: op vaste uren eten, slapen, spelen.
 • Afspraken maken.
 • Positief gedrag belonen en complimenten maken.
 • Hulp bij het plannen van taken.
 • Momenten inlassen waarbij het kind druk mag zijn. Het kind kan dan zijn extra energie kwijt.

Toekomst met ADHD

Iemand met ADHD houdt altijd de aanleg daarvoor. Maar hij kan zijn gedrag wel veranderen. Met goede begeleiding kan een kind met ADHD later als volwassene normaal functioneren.

Meer informatie

Informatie van de stichting Balans; oudervereniging voor ouders van kinderen met gedrag- en leerproblemen 
www.balansdigitaal.nl/

Informatie van de ADHD 
www.brainwiki.nl/

Informatie over ADHD bij volwassenen 
www.psyq.nl/Programma/Kenniscentrum-ADHD-bij-volwassenen

Folders van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie 
www.nvvp.net/website/patinteninformatie/aandoeningen-/adhd-bij-volwassenen

Trimbos (2006) Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van ADHD bij 
kinderen en jeugdigen 
www.ggzrichtlijnen.nl/index.php?pagina=/richtlijn/item/pagina.php&id=210&richtlijn_id=29

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.