Acute nierinsufficientie

Acute nierinsufficiëntie

Van acute nierinsufficiëntie (ook acuut nierfalen genoemd) is sprake als de nieren plotseling en in ernstige mate dysfunctioneren.

Vraag het de medisch specialist 

Twijfels of onzekerheid na een ziekenhuisbezoek zijn heel gewoon. Gelukkig kunt u nu uw vragen als verzekerde van CZ bespreken met een onafhankelijk medisch specialist.

  • Telefonisch of online contact met een medisch specialist
  • Gratis & exclusief voor klanten van CZ
  • 100% vertrouwelijk

Zó werkt het

Oorzaak

Bij acute nierinsufficientie is er meestal sprake van afsterving van nierweefsel. Er kan sprake zijn van afsterving van de nierschors, afsterving van het niermerg en afsterving van de nierkanaaltjes.

Verschijnselen

Bij acute nierinsufficiëntie hopen afbraakproducten van de stofwisseling, zoals ureum en creatinine, zich in het bloed op. De verschijnselen die hierbij optreden, worden veroorzaakt door het teveel aan ureum in het bloed (uremie). Er kan onder andere sprake zijn van jeuk, misselijkheid en braken, neurologische symptomen zoals epilepsie en zelfs coma. Daarnaast kunnen andere klachten optreden zoals over het hele lichaam verspreid oedeem (zwelling) en bloed en eiwit in de urine.

Diagnose

Om te bepalen in hoeverre de nieren nog functioneren, vindt nierfunctieonderzoek plaats. Aan de hand van laboratoriumonderzoek wordt nagegaan of er overmatig veel ureum en creatinine in het bloed zit.

Behandeling

De behandeling van acute nierinsufficiëntie richt zich op de achterliggende oorzaak. Daarnaast wordt ernaar gestreefd de verschijnselen te verlichten, vooral in het stadium van verminderde urinelozing. Om het oedeem te bestrijden, moeten patiënten minder drinken en minder zout gebruiken.

Prognose

Als de achterliggende oorzaak is behandeld, verdwijnen de verschijnselen over het algemeen snel en gaan de nieren weer normaal functioneren.

Meer informatie

Informatie van de Nierstichting
www.nierstichting.nl

Choyke, P.L, Ziessman, H.A, (2000), Imaging of Renal Failure, in: Pollack, H.M, McClennan, B.L, Dyer, R, et al, (eds) Clinical Urography, 2nd edition, W.B. Saunders Company.

Hyupkim, S, Kim, B, (2000), Renal Parenchymal Disease, in: Pollack, H.M, McClennan, B.L, Dyer, R, et al, (eds) Clinical Urography, 2nd edition, W.B. Saunders Company.

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.