ACEremmers en angiotensine II blokkers

ACE-remmers en angiotensine II -blokkers

Het lichaam heeft een aantal regelsystemen om de bloeddruk op peil te houden. Een daarvan is het RAS-systeem. Bij een hoge bloeddruk is dit systeem vaak te actief. Er zijn medicijnen die het systeem af kunnen remmen. Deze zogenaamde RAS-remmers bestaan uit twee groepen: ACE-remmers en de angiotensine II-blokkers.

Deze middelen hebben de volgende effecten op hart en bloedvaten:

Vraag het de medisch specialist 

Twijfels of onzekerheid na een ziekenhuisbezoek zijn heel gewoon. Gelukkig kunt u nu uw vragen als verzekerde van CZ bespreken met een onafhankelijk medisch specialist.

 • Telefonisch of online contact met een medisch specialist
 • Gratis & exclusief voor klanten van CZ
 • 100% vertrouwelijk

Zó werkt het

 • Verlaging van de bloeddruk.
 • Verwijding van de bloedvaten, waardoor het hart minder belast wordt.

Daarnaast werken de middelen ook op de nieren.

Wanneer RAS-remmers?

Deze middelen worden gebruikt bij de behandeling:

 • van hoge bloeddruk. Vooral bij diabetes met nierschade heeft dit middel de voorkeur. Zelfs als de bloeddruk normaal is, worden ACE-remmers gegeven bij nierafwijkingen bij diabetes.
 • van hartfalen.
 • na een hartinfarct.

Angiotensine II-blokkers worden gebruikt als ACE-remmers te veel bijwerkingen of onvoldoende effect geven.

Soorten RAS-remmers

Voorbeelden van ACE-remmers zijn captopril, enalapril, fosinopril, lisinopril en perindopril.
Tot de angiotensine II-blokkers behoren osartan, valsartan en candesartan.

Bijwerkingen ACE- remmers

Over het algemeen worden ACE-remmers goed verdragen. Toch kunnen er bijwerkingen optreden:

 • De bloeddruk kan plotseling dalen. Dit kan hoofdpijn, duizeligheid of flauwvallen veroorzaken. Een verlaagde bloeddruk treedt vooral op na de eerste keren dat de medicijnen zijn ingenomen of de dosis medicijnen is verhoogd. Na een aantal dagen raakt het lichaam aan de hoeveelheid ACE-remmers gewend.
 • Bij ACE-remmers treedt relatief vaak een aanhoudende hinderlijke prikkelhoest op. Het kan dan nodig zijn om over te gaan op angiotensine II-blokkers. Daarbij is deze bijwerking veel zeldzamer.
 • ACE-remmers hebben een paradoxale werking op de nieren: aan de ene kant beschermen ze de nier tegen verdere schade (bijvoorbeeld bij diabetes). Anderzijds kunnen ze ook een nierfunctiestoornis veroorzaken. Daarom moet altijd de nierfunctie gecontroleerd worden in het bloed, zeker na het starten met of ophogen van ACE-remmers. Deze bijwerking treedt vooral op bij ouderen en bij mensen met een vernauwing van de nierslagader .
 • Het kaliumgehalte in het bloed kan (gevaarlijk) stijgen. Dit wordt dan ook regelmatig gecontroleerd.
 • Maag-darmklachten.
 • Huiduitslag.
 • Bij mensen met diabetes kan de bloedsuiker omlaag gaan.

Bijwerkingen angiotensine II-blokkers

Deze middelen worden ook goed verdragen. Mogelijke bijwerkingen:

 • Duizeligheid.
 • Vermindering van de nierfunctie.
 • Huiduitslag.

Meer informatie

Informatie van de Hartstichting
www.hartstichting.nl/hart_en_vaten/behandeling/medicijn_behandeling/ras_remmers/

Website Farmacotherapeutisch Kompas
www.fk.cvz.nl/

Meldpunt voor bijwerkingen van geneesmiddelen
www.meldpuntmedicijnen.nl/

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.