Aandoeningen van het autonome zenuwstelsel

Aandoeningen van het autonome zenuwstelsel

Het autonome zenuwstelsel regelt de processen in het lichaam die onbewust plaatsvinden. Het gaat om processen die niet onder invloed staan van de wil, zoals de bloeddruk, hartslag en ademhaling. Dit deel van het zenuwstelsel is verantwoordelijk voor het normaal functioneren van verschillende organen in het lichaam.

Enkele aandoeningen die kunnen leiden tot een verstoring van de functie van het autonome zenuwstelsel zijn:

App de Dokter: altijd online bereikbaar

Geen zin in gedoe met inloopspreekuren en wachtkamers? Download App de Dokter en krijg binnen 1 uur antwoord.

Heb je een vraag over je gezondheid?
- Bijvoorbeeld over koorts die maar niet over gaat? 
- Een raar plekje op je huid? 
- Of een ingewikkelde bijsluiter? 

Chat met een medisch deskundige via App de Dokter. Gewoon vanaf je bank. 

Download App de Dokter

  • Idiopathische perifere autonome neuropathie.
  • Familiaire dysautonomie.
  • Syndroom van Horner.
  • Multipele systeematrofie.
  • Autonome dysreflexie.

Meer informatie


Autonome neuropathie
www.mayoclinic.org/autonomic-neuropathy

Familiaire dysautonomie
www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001387.htm

Informatie over multipele systeematrofie
www.ataxie.nl
www.neurologie.nl/ataxie

Informatie over het syndroom van Horner
www.kinderneurologie.eu/horner

Informatie over autonome dysreflexie
www.spinalnet.nl/autonome dysreflexie

Hijdra, A., Koudstaal, P.J. and Roos, R.A.C. (2003), Neurologie, 3rd ed, Elsevier Gezondheidszorg, Maarssen.