Aandoeningen van de bloedplaatjes

Aandoeningen van de bloedplaatjes

Bloedplaatjes (trombocyten) zijn kleine schijfvormige cellen in het bloed. Ze zijn nodig voor de bloedstolling en voor het repareren van beschadigde bloedvaten. De plaatjes sluiten een beschadiging af door zich te hechten aan de binnenwand van het vat. De afsluiting is het begin van het korstje op de wond.
Bloedplaatjes leven gemiddeld tien dagen. Ze worden gevormd in het beenmerg en (onder andere) afgebroken in de milt.

Bij een aandoening van de bloedplaatjes kan er sprake zijn van:

Vraag het de medisch specialist 

Twijfels of onzekerheid na een ziekenhuisbezoek zijn heel gewoon. Gelukkig kunt u nu uw vragen als verzekerde van CZ bespreken met een onafhankelijk medisch specialist.

  • Telefonisch of online contact met een medisch specialist
  • Gratis & exclusief voor klanten van CZ
  • 100% vertrouwelijk

Zó werkt het

Oorzaken

Verschillende ziektes veroorzaken aandoeningen van de bloedplaatjes.

Afname
Het aantal plaatjes neemt af door:

  • onvoldoende aanmaak van bloedplaatjes, bijvoorbeeld door leukemie , erfelijke aandoeningen of onderdrukking van het beenmerg met geneesmiddelen
  • toegenomen afbraak van plaatjes, bijvoorbeeld door een vergrote milt of een auto-immuunziekte waarbij het afweersysteem zich richt tegen de eigen bloedplaatjes (Idiopathische Trombocytopenische Purpura)
  • toegenomen verbruik van bloedplaatjes, bijvoorbeeld bij een diffuse intravasale stolling

Toename
Het aantal plaatjes neemt toe door:

  • een verhoogde aanmaak van bloedplaatjes in het beenmerg door onbekende oorzaak (essentiële of primaire trombocytose)
  • een verhoogde aanmaak door infecties, kwaadaardige aandoeningen en chronische ontstekingen (reactieve of secundaire trombocytose)

Afwijkingen in de werking van bloedplaatjes
Afwijkingen worden bijvoorbeeld veroorzaakt door:

  • een aangeboren afwijking, zoals de ziekte van Glanzmann
  • een verworven afwijking door medicijnen of door uremie bij nierfalen

Verschijnselen

Afname
Bij een afname van bloedplaatjes of een afwijking in de werking, bloedt de patiënt sneller. Blauwe plekken of onderhuidse puntbloedinkjes ontstaan gemakkelijker. Bloedingen duren langer en zijn zwaarder. Een bloeding in de hersenen, het maagdarmkanaal of de urinewegen kan levensbedreigend zijn.

Toename
Bij een toename van de bloedplaatjes heeft de patiënt nergens last van. Wel is de kans groter dat bloed vanzelf stolt in de bloedvaten (trombose).

Diagnose

De arts doet lichamelijk onderzoek. Ook vraagt hij naar de familiegeschiedenis en onderzoekt hij bloed en beenmerg.

Behandeling

De behandeling hangt af van het soort afwijking en van de oorzaak. Soms zijn transfusies met plaatjes nodig.

Meer informatie

Informatie van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie
www.hematologienederland.nl/niet-oncologische-hematologie

Informatie van de afdeling Hematologie van UMCG over trombocytose
www.hematologiegroningen.nl/protocollen/index.htm

Informatie over aandoeningen van bloedplaatjes (Engels)
http://emedicine.medscape.com/article/201722-overview

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.