Let op! Deze gegevens zijn mogelijk niet meer actueel.

Veel voorkomende aandoeningen bij ouderen

Hier volgt een kort overzicht van veelvoorkomende ouderdomsaandoeningen en de gevolgen ervan. Vaak hebben ouderen last van meerdere aandoeningen.

Coronaire hartziekten

Bij een coronaire hartziekte zijn de aders die het hart van bloed voorzien (kransslagaders) vernauwd. Als de bloedtoevoer daardoor vermindert, krijgt de patiënt niet voldoende zuurstof en voedingsstoffen. De patiënt voelt een plotseling opkomende druk op de borst
(angina pectoris). Als de bloedtoevoer naar een bepaald deel van het hart volledig is afgesloten, krijgt de patiënt een hartinfarct.

Coronaire hartziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak in de westerse wereld, zowel voor vrouwen als voor mannen.

App de Dokter: altijd online bereikbaar

Geen zin in gedoe met inloopspreekuren en wachtkamers? Download App de Dokter en krijg binnen 1 uur antwoord.

Heb je een vraag over je gezondheid?
- Bijvoorbeeld over koorts die maar niet over gaat? 
- Een raar plekje op je huid? 
- Of een ingewikkelde bijsluiter? 

Chat met een medisch deskundige via App de Dokter. Gewoon vanaf je bank. 

Download App de Dokter

Verhoogde bloeddruk

Een oudere met een verhoogde bloeddruk (hypertensie) merkt daar meestal niets van. Toch is het regelmatig controleren van de bloeddruk belangrijk. Mensen met een hoge bloeddruk hebben meer kans op hart- en vaatziekten.

Beroerte

Iemand heeft een beroerte of cardiovasculair accident (CVA) als de bloedtoevoer naar de hersenen plotseling wordt verstoord. Vaak sluit een bloedpropje een bloedvat af (herseninfarct). Ook kan een bloedvat in de hersenen openspringen (hersenbloeding).

Bij een beroerte krijgt een deel van de hersencellen te weinig zuurstof en voedingsstoffen. De cellen beschadigen en kunnen afsterven. Lichaamsfuncties vallen tijdelijk of blijvend uit.

Kanker

Bij kanker vermeerderen lichaamscellen zich ongecontroleerd. Dat kan overal in het lichaam gebeuren. De cellen kunnen zich verspreiden naar naburige organen of naar andere delen van het lichaam (via het bloed). Dat heet uitzaaiing of metastase.

De meest voorkomende vormen van kanker (borstkanker, longkanker, dikkedarmkanker en prostaatkanker) zijn ouderdomsaandoeningen.

Kanker is na hart- en vaatziektes de tweede doodsoorzaak in de westerse wereld. Als het vroeg wordt ontdekt, is het vaak te behandelen.

Dementie

Dementie is een chronische hersenaandoening die de hersenen onherstelbaar beschadigt. De ziekte tast hersenfuncties aan, zoals het geheugen, het denken, de oriëntatie, het handelen (zoals aankleden) en schoolse vaardigheden (zoals rekenen en taal). Ook hebben mensen met dementie vaak gedragsproblemen en hebben ze moeilijk contact met hun omgeving.

De meest voorkomende vormen van dementie zijn de ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie. Dementie is niet te genezen. Gedragsveranderingen worden met medicijnen behandeld.

Verminderd gezichtsvermogen

Het gezichtsvermogen van ouderen gaat vaak iets achteruit. Dat is normaal.

De hieronder beschreven oogaandoeningen komen vooral voor op oudere leeftijd.

Staar (cataract)
Bij staar vertroebelt de ooglens. Het gezichtsvermogen neemt af doordat er minder licht tot het oog doordringt. Vaak is staar te verhelpen door de ooglens operatief te vervangen.

Maculadegeneratie (netvliesveroudering)
Bij gelevlekdegeneratie ontstaat geleidelijk blindheid in het centrale gezichtsveld. Lezen, schrijven en het herkennen van gezichten wordt steeds moeilijker.

Glaucoom
Bij Glaucoom is de oogzenuw beschadigd. Dat komt meestal doordat de druk in de oogbol toeneemt. Mensen met glaucoom zien steeds minder.

Sommige oogaandoeningen zijn operatief of met medicijnen te behandelen. Bij andere is de schade niet te herstellen. Het is belangrijk dat artsen er vroeg bij zijn. Laat daarom regelmatig uw ogen testen. Bij de opticien is dat vaak gratis
.
Voor slechtzienden zijn er hulpmiddelen, zoals braille en groteletterboeken.

Achteruitgang van het gehoor

Mensen met ouderdomsslechthorendheid (presbyacusis) verliezen meestal het gehoor aan beide oren. Ze hebben vooral moeite met het horen van hoge tonen. Meestal nemen ze een gehoorapparaat.

Onderstaande oorproblemen komen veel voor bij ouderen.

Verstopping
Oorsmeer voorkomt dat vuil van buiten het binnenoor inkomt. Als het oor teveel oorsmeer produceert, verstopt het oor en wordt je doof. Een arts of verpleegkundige verhelpt dit door de oren uit te spuiten.

Oorsuizen (tinnitus)
Bij oorsuizen hoor je geluiden die niet van buitenaf komen. Het wordt veroorzaakt door ooraandoeningen of door veranderingen in het binnenoor. Die hebben vaak met ouderdom te maken.

Vallen en botbreuken

Ouderen hebben een grotere kans op vallen en botbreuken. Dat komt omdat spieren en gewrichten vaak minder soepel zijn. Ook vermindert de opvangreflex. Verder hebben ouderen vaak last van aandoeningen en bijwerkingen van medicijnen. Een rol spelen ook dingen in de omgeving, zoals losliggende tapijten.

Een val kan zeer ernstige gevolgen hebben. De genezing duurt soms lang. Ook worden mensen door een val onzeker en bang. Wees daarom voorzichtig bij het lopen en gebruik een wandelstok of looprek. Draag eventueel ook heupbeschermers.

Osteoporose

Bij osteoporose neemt de botmassa geleidelijk af. De botten worden dun en broos. Iedereen heeft er vanaf het 35ste levensjaar last van. Bij vrouwen gaat het na de overgang sneller door veranderingen in de hormoonhuishouding.

Dunne en broze botten beschadigen of breken sneller. Dit geldt vooral voor de heup, de polsen en de rugwervels. Mensen met osteoporose hebben bijvoorbeeld last van verminderde beweeglijkheid, pijn en lengteverlies.

Longontsteking

Een longontsteking wordt veroorzaakt door een virus, een bacterie of een ander micro-organisme. Na een griep zijn de longen verzwakt en extra vatbaar voor ontstekingen. Meestal is een longontsteking goed te behandelen met antibiotica. Bij een ernstige longontsteking moet de patiënt naar het ziekenhuis. Soms heeft hij beademing nodig.

Ouderen kunnen aan longontsteking overlijden, zeker als zij ook andere medische problemen hebben. Voor ouderen is het daarom belangrijk dat ze zich in het najaar tegen griep laten inenten. Ook hart- of longpatiënten, diabetespatiënten, nierpatiënten en mensen met een verminderde afweer hebben baat bij een griepprik.

Geriatrische aandoeningen

Geriatrische patiënten zijn hoogbejaarde mensen met meerdere aandoeningen die snel achteruit gaan. Vaak hebben ze last van bijvoorbeeld:

  • achteruitgang van de mobiliteit en zelfstandigheid
  • regelmatig vallen
  • verwardheid
  • incontinentie van urine
  • apathie

Een klinisch geriater behandelt geriatrische patiënten.

Meer informatie

Informatie van de Nederlandse Vereniging van Klinisch Geriaters
www.nvkg.nl/patienten/