Witte bloedcellen

Witte bloedcellen

Witte bloedcellen of leukocyten zijn een groep cellen die zich in het bloed en het lymfeweefsel bevinden en het lichaam moeten beschermen tegen lichaamsvreemde stoffen, zoals bacteriën, virussen, schimmels enz. De aantallen en typen leukocyten in het bloed kunnen variëren, maar normaal gesproken vertegenwoordigen de witte bloedcellen slechts ongeveer 1 procent van het totale bloedvolume. Witte bloedcellen zijn op één na de belangrijkste cellen in het bloed, maar hun aantal is veel kleiner dan dat van de rode bloedcellen (de gebruikelijke verhouding is ongeveer 1 op 700). Tot de witte bloedcellen behoren leukocyten, lymfocyten en monocyten.

Lymfocyten zijn de op één na talrijkste soort witte bloedcel. Op grond van hun structuur en de plaats waar ze hun definitieve vorm en functie aannemen, wordt deze soort in twee typen onderverdeeld: T-lymfocyten en B-lymfocyten.

Monocyten zijn grote witte bloedcellen die gewoonlijk inactief zijn, maar door bepaalde infecties of letsels geactiveerd worden. Een andere functie van de monocyten is het afgeven van bepaalde chemische stoffen die het afweersysteem van het lichaam reguleren.

Digitale zorg: mede mogelijk gemaakt door je zorgverzekeraar

Mensen houden van service en gemak, ook in de zorg. Veel zorgverzekeraars voorzien in die behoefte door digitale zorg aan te bieden. Uit onderzoek van Medicinfo blijkt dat het aanbieden van digitale zorg op afstand invloed heeft op de keuze voor een zorgverzekering. Biedt jouw zorgverzekeraar in 2020 ook zorg op afstand aan?

Lees hier wat de voordelen zijn van digitale zorg op afstand

Structuur van witte bloedcellen

Alle witte bloedcellen hebben een ronde vorm. In het bloed varieert de gemiddelde levensduur van deze cellen tussen 4 en 8 uur en in andere weefsels tussen 4 en 5 dagen.

Lymfocyten worden in twee typen ingedeeld op basis van de plaats waar ze hun uiteindelijke vorm en functie krijgen en wel in T-lymfocyten en B-lymfocyten. Beide typen worden in eerste instantie in het beenmerg gevormd. Een klein aantal lymfocyten verhuist naar de thymus en verandert daar in cellen met een gespecialiseerde functie (T-lymfocyten). De cellen die in het beenmerg achterblijven worden B-lymfocyten. Lymfocyten hebben een levensduur die varieert tussen enkele weken en verscheidene maanden, naargelang de behoeften van het lichaam.

Monocyten zijn de grootste witte bloedcellen. Normaal gesproken zijn deze cellen niet actief in het bloed en hebben een korte levensduur (van 10 tot 20 uur).

Functies van witte bloedcellen

Bij volwassenen varieert het aantal witte bloedcellen gewoonlijk tussen 4.000 en 11.000 cellen per microliter. Als gevolg van bepaalde aandoeningen kan het totaal aantal witte bloedcellen variƫren.

De witte bloedcellen worden gevormd in het beenmerg of het lymfeweefsel. Ze worden daar en opgeslagen en in het bloed afgescheiden indien en wanneer het lichaam er behoefte aan heeft. Elk type witte bloedcel heeft een aparte en specifieke functie.

T-lymfocyten scheiden bepaalde chemische stoffen af die lichaamsvreemde stoffen onschadelijk maken. Daarnaast helpen T-lymfocyten de immuunreacties te reguleren door de lichaamsvreemde stoffen te herkennen.

Monocyten dringen verschillende weefsels binnen en veranderen in reuzencellen (macrofagen) die ongewenste stoffen (zoals celresten en lichaamsvreemde stoffen) tenietdoen. Hierdoor dragen deze witte bloedcellen ertoe bij dat de weefsels geen schade ondervinden.

Meer informatie

Algemene informatie over witte bloedcellen
nl.wikipedia.org/wiki/Witte_bloedcel

Informatie van Stichting Sanquin Bloedvoorziening over witte bloedcellen
www.sanquinresearch.nl