Tonsillitis

Tonsillitis

Bij een tonsillitis (oftewel keelamandelontsteking) zijn de keelamandelen ontstoken en opgezwollen. Een tonsillitis komt het meest voor tussen de leeftijd van 5 en 15 jaar, maar het kan ook bij volwassenen voorkomen. Soms kan de ziekte van Pfeiffer de oorzaak zijn. Dit is in ongeveer 2% van de gevallen zo.

Digitale zorg: mede mogelijk gemaakt door je zorgverzekeraar

Mensen houden van service en gemak, ook in de zorg. Veel zorgverzekeraars voorzien in die behoefte door digitale zorg aan te bieden. Uit onderzoek van Medicinfo blijkt dat het aanbieden van digitale zorg op afstand invloed heeft op de keuze voor een zorgverzekering. Biedt jouw zorgverzekeraar in 2020 ook zorg op afstand aan?

Lees hier wat de voordelen zijn van digitale zorg op afstand

Symptomen tonsillitis

Oorzaak tonsillitis

Een tonsillitis ontstaat waarschijnlijk meestal door besmetting van de keelamandelen met verkoudheidsvirussen of soms bacteriĆ«n (bijvoorbeeld streptokokken). 

Diagnose tonsillitis

De arts kan de diagnose meestal al stellen door naar de keelamandelen te kijken en naar jouw verhaal te luisteren. Er wordt bijna nooit aanvullend onderzoek gedaan. Soms wordt aanvullend onderzoek gedaan om te kijken of het om de ziekte van Pfeiffer gaat. 

Behandeling tonsillitis

Tonsillitis wordt vaak door virussen veroorzaakt. Daardoor is behandeling meestal niet nodig. Meestal heeft een behandeling met antibiotica geen zin. De behandeling bestaat voornamelijk uit water drinken, op dropjes of waterijsjes zuigen en goede pijnstilling. In specifieke gevallen kan soms antibiotica nodig zijn, bijvoorbeeld als de patient erg ziek is of bij een verzwakt immuunsysteem. Zelden is een ziekenhuisopname nodig.

Als je vaak ontstoken keelamandelen hebt of als je een peritonsillair abces hebt, kunnen de keelamandelen verwijderd worden (tonsillectomie). Of dat gebeurt, hangt samen met de leeftijd en het aantal en de ernst van de tonsillitis. Enkele indicaties zijn:

Complicaties tonsillitis

De complicaties van tonsillitis door streptokokken zijn onder andere: Ophoping van pus in en rond de keelamandelen (peritonsillair abces). Ophoping van pus in de keel (parafaryngeaal abces). Oogontstekingen. Reumatische hartziekte. Epiglottitis.Het wordt geadviseerd om contact op te nemen met een huisarts of ziekenhuis bij met name: Benauwdheid. Ademhalingsproblemen (piepen, gieren). Niet meer kunnen slikken/drinken. Kwijlen. De mond niet goed meer open kunnen doen. Steeds zieker worden Klachten aan een kant van uw hoofd (bijvoorbeeld oorpijn). Keelpijn langer dan 10 dagen Keelpijn en koorts langer na 3 dagen Twijfel over pijnstilling Chronische ziekte, medicatiegebruik en verminderde weerstand

Meer informatie

Informatie over keelamandelontsteking van het Sint-Augustinus Ziekenhuis Antwerpen
www.neus-keel-oor.be/nl/tonsillitis

Richtlijn acute keelpijn van het Nederlands Huisartsen Genootschap
www.nhg.org/acute-keelpijn

Informatie van Thuisarts
www.thuisarts.nl/keelpijn/ik-heb-keelpijn