Spieraandoeningen door gebruik van middelen

Spieraandoeningen door gebruik van middelen

Spieraandoeningen zijn spierziektes die worden gekenmerkt door algehele zwakte van verscheidene spiergroepen in het lichaam. In deze tekst wordt ingegaan op spieraandoeningen die veroorzaakt worden door het gebruik van bepaalde middelen:

App de Dokter: altijd online bereikbaar

Geen zin in gedoe met inloopspreekuren en wachtkamers? Download App de Dokter en krijg binnen 1 uur antwoord.

Heb je een vraag over je gezondheid?
- Bijvoorbeeld over koorts die maar niet over gaat? 
- Een raar plekje op je huid? 
- Of een ingewikkelde bijsluiter? 

Chat met een medisch deskundige via App de Dokter. Gewoon vanaf je bank. 

Download App de Dokter

 • Het gebruik van chemische stoffen, zoals medicijnen of drugs als cocaïne, heroïne en amfetaminen.
 • (Langdurig) gebruik van alcohol.


Daarnaast kan een onderliggende ziekte een oorzaak zijn, zoals myopathie en bloedvergiftiging.

Symptomen

Voorbeelden van mogelijke symptomen:

 • Spierzwakte.
 • Duidelijk vermindering van spieromvang (spieratrofie).
 • Snel optredende vermoeidheid bij inspanning.
 • Hevige pijn.
 • Gevoelige spieren.
 • Spierkrampen.
 • Opgezwollen spieren in de ledematen en romp.
 • Bij medicatie- en alcoholgebruik kunnen ook de nieren en lever beschadigd raken doordat er te veel afbraakproducten van spieren ontstaan. 

Het stellen van de diagnose

De diagnose wordt gesteld op basis van:

 • De symptomen.
 • Het beloop van de onderliggende ziekte.
 • Lichamelijk onderzoek.
 • De geschiedenis van medicijn- en middelengebruik.

Bij gebruik van alcohol wordt het alcoholgebruik in kaart gebracht.
Met urine- en bloedonderzoek kan een verhoogde hoeveelheid afbraakproducten van spierweefsel worden aangetoond, wat de diagnose bevestigt. Bepaalde andere onderzoeken, zoals een elektromyografie of biopsie van het spierweefsel, zijn nuttig om de spieractiviteit te meten en veranderingen in het spierweefsel op te sporen.

De behandeling

Als de spieraandoening wordt veroorzaakt door medicatie of andere middelen, zoals drugs, wordt het gebruik hiervan gestaakt om de oorzaak weg te nemen. Wanneer het gaat om een onmisbaar medicijn wordt een vervangend middel gegeven.

Wanneer alcoholgebruik de oorzaak is, bestaat de behandeling in de eerste plaats uit stoppen met het alcoholgebruik. Daarnaast is de behandeling gericht op het verlichten van de symptomen. Enkele dagen tot weken na het begin van de behandeling zijn de klachten meestal over. Tot de mogelijke complicaties behoren nier- en leverfalen, soms met dodelijke afloop.

De meeste mensen genezen na behandeling. Soms is de aandoening echter dodelijk.

Meer informatie

Informatie over erfelijkheid en spierziektes
www.erfelijkheid.nl/search/node/spierziekten

Informatie van Spierziekten Nederland
www.spierziekten.nl/

Meer informatie over alcohol en spierschade
www.alcoholhulp.be/alcohol-spierschade

Belangrijke bronnen

Website van het Instituut voor Neuropathische Pijn
www.neuropathie.nu/overige/statines-en-myopathie.html