Longdiffusietest

Longdiffusietest

Het onderzoek van de diffusiecapaciteit is een functietest van het ademhalingsstelsel. Een longdiffusietest meet hoe goed de longen gassen uitwisselen met het bloed.

De belangrijkste functie van de longen is om zuurstof vanuit de longblaasjes in de bloedbaan te laten komen en om kooldioxide (CO2) vanuit het bloed naar de longen te transporteren, zodat het kan worden uitgeademd.

Vraag het de medisch specialist 

Twijfels of onzekerheid na een ziekenhuisbezoek zijn heel gewoon. Gelukkig kunt u nu uw vragen als verzekerde van CZ bespreken met een onafhankelijk medisch specialist.

  • Telefonisch of online contact met een medisch specialist
  • Gratis & exclusief voor klanten van CZ
  • 100% vertrouwelijk

Zó werkt het

Doelen

Onderzoek van de diffusiecapaciteit van de longen kan worden uitgevoerd bij de diagnostiek van astma, COPD of longfibrose. De longarts kan het ook gebruiken om de effectiviteit van de behandeling te evalueren. En om na te gaan of de longziekte verergert of verbetert.

Uitvoering van het onderzoek

De patiënt zit op een stoel en ademt door een mondstuk dat aan een slang vastzit. Met een neusklem wordt de neus dichtgehouden, zodat er geen lucht door de neus kan stromen. De patiënt ademt samen met gewone lucht een precies bekende, kleine hoeveelheid koolmonoxide (CO) in en houdt vervolgens tien seconden de adem in voor hij weer langzaam uitademt. Van het uitgeademde gas wordt een monster genomen dat op koolmonoxide onderzocht wordt. Op basis daarvan wordt de hoeveelheid berekend die door het lichaam is opgenomen.

Resultaten

De diffusiecapaciteit van de longen geeft aan hoeveel zuurstof vanuit de longblaasjes wordt doorgegeven aan de haarvaten en daarmee aan de rode bloedcellen.
Testresultaten hangen af van leeftijd, geslacht, lengte en hoeveelheid hemoglobine (het eiwit in rode bloedcellen dat zuurstof transporteert).

Afwijkende resultaten duiden erop dat gassen niet normaal door de longweefsels naar de bloedvaten van de longen bewegen. Dit is het geval bij longziekten als emfyseem, longfibrose, longoedeem, sarcoïdose, longembolie.

Gevolgen

Het onderzoek van de diffusiecapaciteit is niet belastend en heeft geen nadelige effecten.

Meer informatie


Informatie van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose
www.nvalt.nl/longscan-longperfusie-en-ventilatiescintigram

Longdiffusie (Engels)
www.nlm.nih.gov/lungdiffusiontesting