Ik wil mijn ervaring wel delen maar niemand vraagt erom

Ik wil mijn ervaring wel delen maar niemand vraagt erom...

Stel, je hebt veel ervaring op een bepaald gebied. Die ervaring wil je met plezier delen. Dan kan het zijn dat je niet weet, hoe je dit het beste kunt doen.

Langer zelfstandig thuiswonen? Thepp is dé app die u of een van uw naasten hiermee kan helpen. Stel uw vragen over gezondheid, welzijn of ondersteuning in het huishouden en krijg antwoord van een team van ervaren verpleegkundigen. 

  • Gratis en 365 dagen per jaar bereikbaar
  • Snel, persoonlijk en deskundig advies
  • Voor zorgvragers, hulpbehoevenden én mantelzorgers

 Download Thepp

Wij geven je een aantal tips om dit in goede banen te leiden.

  • Informeer je leidinggevende dat je graag je ervaring wilt delen. Daarvoor wil je wat (vergader)tijd reserveren. Vraag eventueel om input van je leidinggevende over relevante thema’s.
  • Breng kort in kaart waar jullie in de organisatie nu kennis en ervaring missen. Waar gaat het (regelmatig) mis? Heb je het idee dat er onvoldoende is gekeken naar ervaringen uit het verleden?
  • Welke ervaring heb jij, die voor de organisatie waardevol is? Je hoeft geen expert te zijn om toch veel nuttige tips te geven aan een collega. Kies een aantal thema’s waarover jij jouw ervaring wilt delen.
  • Neem jouw thema mee naar een overleg. Organiseer eventueel een aparte bijeenkomst over het onderwerp. Vraag aan collega’s om erbij aan te schuiven. Benadruk dat het overleg een “open” karakter heeft. Zo voelt iedereen die belang heeft bij het thema zich vrij om erbij te zijn.
  • Open het thema met een korte presentatie, een pittige stelling of een schets van een situatie. Benoem bijvoorbeeld waar het nu misgaat. Laat vervolgens voldoende ruimte voor discussie onder de aanwezigen.

Je kunt eventueel korte notities maken. Noteer in ieder geval een conclusie die volgt aan het einde van het overleg. Vervolgens dele je notities na afloop met de aanwezigen. Zo deel je de opgedane kennis weer. 

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.