Globale afasie

Globale afasie

Mensen met een globale afasie hebben veel moeite met het begrijpen van taal en kunnen niet of nauwelijks spreken. Met een globale afasie is lezen en schrijven nauwelijks mogelijk. Vaak is er wel één zin die of woord dat ze herhaaldelijk uitspreken. Bijvoorbeeld: "Die, die, die", "Het is me wat", "Ja, ja". Opmerkelijk is dat mensen deze uitspraken doen met de intonatie die bij de situatie past Klik hier voor geluidsfragment.Globale afasie is een ernstige vorm van afasie. Er zijn verschillende vormen van afasie. Mensen met deze aandoening kunnen niet meer normaal spreken, schrijven en lezen. Ook begrijpen ze minder goed wat anderen zeggen. Hoe het taalvermogen is aangetast, verschilt per persoon.

Afasie ontstaat meestal door een vorm van hersenletsel, bijvoorbeeld een beroerte. Het ontstaat vaak plotseling en is heel ingrijpend voor de patiënt en zijn omgeving. In Nederland hebben zo’n 30.000 mensen een vorm van afasie.

Dokter Appke voor uw gezondheidsvragen

Bij een langdurige keelpijn wel of niet naar de huisarts? Heeft u een bijsluiter waar u niet uitkomt? Dokter Appke is er voor u!

 • Snel én deskundig antwoord op uw gezondheidsvraag
 • Online beeldbellen met een huisarts
 • Stuur een foto mee van uw klacht
 • Uw gegevens zijn veilig en blijven vertrouwelijk
 • Ook 's avonds, in het weekend én op feestdagen bereikbaar

Download Dokter Appke

Symptomen van globale afasie

Mensen met een globale afasie kunnen vaak wel woorden herkennen. Ze weten wat een woord betekent als er een plaatje bijstaat of het woord vaak gebruikt wordt. Ze herkennen bijvoorbeeld hun naam of de koppen in een krant. Ze kunnen de woorden meestal niet hardop lezen.

Mensen met een globale afasie hebben problemen met de betekenisvorming van de taal. Ze hebben moeite met het structureren van ideeën.

Als iemand een globale afasie heeft, komt dit vaak door een groter hersenletsel. Meestal is dat in de linkerhersenhelft. Bijvoorbeeld door een beroerte. Hierdoor zijn er vaak ook andere bijkomende stoornissen. Bijvoorbeeld halfzijdige verlamming, problemen met zien of cognitieve problemen.

Een globale afasie kan zich in de loop van de tijd en met therapie ontwikkelen naar een ander soort afasie .

Tips voor communicatie bij globale afasie

Hieronder staan enkele tips voor het communiceren met mensen met een globale afasie.

 • Het is belangrijk voor communicatie met mensen met een globale afasie om een rustige omgeving te creëren en oogcontact te maken. Soms helpt het om iemand zijn hand of arm aan te raken om zijn aandacht te trekken en vast te houden.
 • Het helpt om bij mensen met een globale afasie veel gebruik te maken van aanwijzen, gebaren, mimiek en tekenen tijdens het praten.
 • Bij vragen aan mensen met ernstige afasie, is het verstandig om meerkeuzevragen te stellen. Beperk de vragen tot maximaal vier keuzes, anders kunnen ze het niet meer volgen. Minder is beter. Bijvoorbeeld: “Wil je koffie of thee?” Bij het aanbieden van de meerkeuzevragen is het mogelijk om door tekenen, schrijven of aanwijzen te tonen uit welke antwoorden ze kunnen kiezen.
 • Ja-nee-vragen zijn heel lastige vragen voor mensen met een globale afasie. Dat komt doordat de intonatie van de vraag vaak het antwoord beïnvloedt. Deze vragen zijn vaak suggestief.
 • Het is ook slim om de kernwoorden uit een gesprek op te schrijven of te tekenen. Zo heeft iemand met afasie aanknopingspunten om de lijn van het gesprek vast te houden. Dat zorgt voor beter begrip. Ook kunnen ze met die aantekeningen met anderen over het onderwerp communiceren.

Therapie

De logopedische therapie bij een globale afasie kan zich richten op verschillende zaken. Die staan hieronder genoemd.

 • Stimuleren en reactiveren: woorden en korte zinnen aanleren waarmee de patiënt in het dagelijks leven zich deels kan uitdrukken. Sommige therapieën maken hierbij gebruik van melodie en ritme. Bijvoorbeeld SMTA: Speech Music Therapy for Aphasie, MIT: Melodic Intonation Therapy.
 • Compensatie: Het gebruik van ondersteunende of alternatieve communicatiemiddelen, zoals een communicatieboek, gespreksboek of spraakcomputer.
 • Instructie en begeleiding van de omgeving van mensen met afasie gepaste hulp, bijstand en begrip te geven.
 • Nazorg is ook belangrijk: leren functioneren met de mogelijkheden en onmogelijkheden van een globale afasie. Mensen met een globale afasie hebben vaak ook een stoornis in het uitvoeren van functies. Zij hebben dan moeite met handelingen zoals tekenen, aanwijzen en gebaren. Als zij tegelijkertijd moeite hebben met spraak, heeft dit grote invloed op wat zij kunnen communiceren en de logopedische therapie.

Voorbeeld

Communiceren met mensen die globale afasie hebben, is niet altijd makkelijk. Hieronder staat een voorbeeld van een vrouw van wie de echtgenoot een globale afasie heeft.
“Op een dag roept hij mij terwijl ik in de keuken bezig ben. Hij zegt ‘Te, te!’ Hij begint druk te wijzen en te gebaren naar de televisie. ‘Te te tet, Te te tee.’ De TV stond gewoon aan en ik dacht dat hij uit moest. Mijn man kan namelijk niet bij de uitknop. Dus ik deed de televisie uit.”
Dat blijkt niet de bedoeling: ”Hij wordt toch boos op me, de televisie moest weer aan. Ik snapte er niets van. Er was iets met de TV maar wat? Hij bleef maar wijzen op de TV, er moest iets gebeuren. Ik vroeg of het geluid harder moest. ‘Te te te!’ En hij schudde nee. Moest hij op een andere zender? Dat was het! Ik werd toen een beetje boos, want dat kan hij zelf. Dus ik zeg nog: ‘Hier heb je de afstandsbediening, dat kun je zelf.’
Het blijkt dat de afstandsbediening het niet meer doet vanwege lege batterijen. “Hij kwam gewoon niet op het idee om mij die afstandsbediening te laten zien en te demonstreren dat hij stuk was.

Meer informatie

Informatie van de Afasie Vereniging Nederland
www.afasie.nl/new/?cat=afasie

Informatie van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
www.logopedie.nl/site/afasie

Website van de Nederlandse CVA-vereniging Samen verder
www.cva-vereniging.nl/

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.