Depressie

Depressie

Wat is een depressie?

Een depressie is een stemmingsstoornis waarbij mensen zo somber zijn dat hun normale functioneren belemmerd wordt. 

Een depressie kan eenmalig voorkomen, of steeds terugkeren. Ook kan er sprake zijn van een bipolaire stoornis. Bij die aandoening worden periodes van depressie afgewisseld met periodes van een manie. Een depressie kan in ernst variëren. 

Depressies kunnen op elke leeftijd voorkomen, maar de meeste mensen die er last van hebben zijn tussen de 25 en 45 jaar. Depressies komen vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. In Nederland zijn naar schatting 550.000 mensen met een vorm van depressie. Niet voor niets wordt wel gesproken over een depressie-epidemie.

Snel de juiste hulp bij depressiviteit of een angststoornis | Mentaal Beter Online

Bij Mentaal Beter Online kun je terecht voor online therapie bij depressieve klachten en angststoornissen. Al het contact met jouw psycholoog word gevoerd in een veilige online omgeving via beeldbellen en chat.

Lees hier meer over Mentaal Beter Online

Klachten bij een depressie

Bij een depressie komen vaak de volgende klachten voor:

 • Je somber voelen.
 • Geen plezier in het leven hebben.
 • Je waardeloos voelen.
 • Je hulpeloos voelen.
 • Je schuldig voelen.
 • Je schamen.
 • Heel veel huilen.
 • Heel erg moe zijn.
 • Je slecht kunnen concentreren.
 • Minder zin in seks hebben.
 • Minder zin in eten hebben en dunner worden, of juist te veel eten en dikker worden.
 • Slecht slapen.
 • Vaak denken aan de dood of aan zelfdoding.
 • Soms komen wanen en hallucinaties voor.

Oorzaak van een depressie

In de volgende situaties heb je meer kans op een depressie:

 • Als een van je ouders een depressie heeft gehad.
 • Als je iets ergs meemaakt, bijvoorbeeld de dood van een dierbare.
 • Als je vroeger mishandeld of verwaarloosd bent.
 • Als je conflicten uit de weg gaat (vermijdende copingstijl).
 • Als je een andere psychiatrische stoornis hebt.
 • Als je geen werk hebt.
 • Als je weinig sociale contacten hebt.

Wie kan een depressie krijgen?

Iedereen kan een depressie krijgen. In Nederland zijn ongeveer 550.000 mensen met een vorm van depressie. Daaronder zijn meer vrouwen dan mannen.

Diagnose depressie

De psychiater of huisarts kan onderzoeken of je een depressie hebt. Als je minimaal 2 weken klachten hebt, kan de arts de diagnose stellen. Daarvoor doet hij een aantal onderzoeken:

 • Psychiatrisch onderzoek: de arts vraagt onder andere naar je klachten, observeert je gedrag en neemt vragenlijsten af.
 • Lichamelijk onderzoek: de arts doet lichamelijk onderzoek om andere ziektes uit te sluiten. Ook kan hij bloed afnemen.

Behandeling van depressie

Een depressie kan vaak goed worden behandeld. Welke behandeling je nodig hebt, hangt af van de ernst en de duur van de depressie. Er zijn verschillende behandelingen mogelijk:

 • Voorlichting over depressie en de klachten.
 • Activiteiten doen, zoals hardlopen. Dit heet looptherapie.
 • Zelfhulpgroepen.
 • Behandelprogramma’s op internet.
 • Zelfmanagement. Hierbij volgen mensen cursussen en leren ze wat ze zelf kunnen doen om de depressie tegen te gaan.
 • Gesprekken met de huisarts, diens praktijkondersteuner voor de geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ), of een psycholoog.
 • Psychotherapie, zoals cognitieve gedragstherapie.
 • Medicijnen, namelijk antidepressiva.
 • Een combinatie van psychotherapie en medicijnen.
 • Lichttherapie.
 • ECT (elektroconvulsieve therapie).

Zelfzorg bij depressie

Je gedrag heeft invloed op de depressie:

 • Lichaamsbeweging, zoals wandelen, hardlopen en dansen, kan een positief effect hebben. Het bloed gaat hierdoor meer stromen. Daarnaast maken de hersenen een stof aan die de stemming positief beïnvloedt.
 • Alcohol maakt de depressie erger. Je kunt dus beter geen alcohol drinken.

Na een depressie kun je zelf iets doen om gezond te blijven:

 • Ontspanningsoefeningen.
 • Contact houden met vrienden en familie.
 • Genoeg slapen.
 • Stress verminderen.
 • Een praatgroep bijwonen met andere mensen die een depressie hebben gehad.

Vooruitzichten bij depressie

Een milde depressie kan een paar weken tot maanden duren. Mensen met een milde depressie worden vaak weer helemaal beter.

Een zware depressie kan langer dan een jaar duren. Ook kan een zware depressie steeds terugkomen. Een behandeling werkt dan minder goed. Bij een ernstige depressie komt soms zelfdoding voor.

Meer informatie

Informatie van het Trimbos-instituut 
www.trimbos.nl/depressie

Patiëntenversie van de Richtlijn Depressie 
www.ggzrichtlijnen.nl/depressie

Informatie van het Depressie Centrum van het Fonds Psychische Gezondheid 
www.psychischegezondheid.nl/depressie 

Website van de Depressie Vereniging 
www.depressievereniging.nl

Website van de Stichting Pandora 
www.stichtingpandora.nl/jcms/

Cijfers van het RIVM 
www.nationaalkompas.nl/depressie/omvang