De innervatie aansturing van de dunne darm

De innervatie (aansturing) van de dunne darm

De wand van de dunne darm bezit een goed ontwikkeld zenuwstelsel, de zogenoemde plexus entericus of autonome zenuwvlecht van de darmwand. Dit zenuwstelsel bestaat uit twee gedeelten, de plexus mesentericus (of plexus van Auerbach) en de sub-mucosale plexus (of plexus van Meissner), die zich onder de slijmvliesbekleding bevindt. De contracties van de darm worden door de plexus mesentericus gereguleerd, terwijl de afscheiding van maag- en darmsap en de bloedstroom naar de darm door de submucosale plexus worden gereguleerd.
Door de plexus mesentericus worden sterkte, duur en frequentie van de spiercontracties van de darmwand verhoogd. De plexus mesentericus werkt ook op de portier en de ileocaecale kringspier, zodat deze zich ontspannen.

De sub-mucosale plexus reguleert de afscheiding van darm- en maagsap en de absorptie door de darmen. De enterische zenuwen werken via de afgifte van bepaalde chemische stoffen, zogenoemde neurotransmitters.
Afgezien hiervan wordt de darm ook door het autonome zenuwstelsel gereguleerd. Het autonome zenuwstelsel bestaat uit sympathische en parasympathische zenuwen. De zenuwen van het autonome zenuwstelsel zijn met zenuwen van de enterische plexus verbonden. De parasympathische zenuwen stimuleren het enterische zenuwstelsel, terwijl de sympathische zenuwen de activiteit van de enterische plexus remmen.

App de Dokter: altijd online bereikbaar

Geen zin in gedoe met inloopspreekuren en wachtkamers? Download App de Dokter en krijg binnen 1 uur antwoord.

Heb je een vraag over je gezondheid?
- Bijvoorbeeld over koorts die maar niet over gaat? 
- Een raar plekje op je huid? 
- Of een ingewikkelde bijsluiter? 

Chat met een medisch deskundige via App de Dokter. Gewoon vanaf je bank. 

Download App de Dokter

Meer informatie

Gray, H. (2003) ‘2G: The Small Intestine’, in: Anatomy of the Human Body, [Online], Available: www.bartleby.com/107/248.html Engelstalige site met informatie over de structuur en ontwikkeling van de dunne darm.

Guyton, C.A. and Hall, E.J. (2000), in: Textbook of Medical Physiology, 10th edition, Prism Books, India.