Chronische ziektes en werk

Chronische ziektes en werk

Steeds vaker doen mensen met een chronische ziekte zoveel mogelijk mee in de maatschappij en werken zij ook. Chronisch betekent dat de ziekte blijvend is. Steeds meer mensen hebben een chronische ziekte, zoals astma, diabetes, reuma of epilepsie. Soms zijn aanpassingen nodig aan de werkplek, werktijden of de inhoud van het werk. Het is goed om de arbodienst of bedrijfsarts bij zulke aanpassingen te betrekken.

Vraag het de medisch specialist 

Twijfels of onzekerheid na een ziekenhuisbezoek zijn heel gewoon. Gelukkig kunt u nu uw vragen als verzekerde van CZ bespreken met een onafhankelijk medisch specialist.

  • Telefonisch of online contact met een medisch specialist
  • Gratis & exclusief voor klanten van CZ
  • 100% vertrouwelijk

Zó werkt het

Kosten en voorzieningen bij chronische ziektes

De overheid heeft allerlei regelingen gemaakt om ervoor te zorgen dat chronisch zieken zoveel mogelijk normaal kunnen werken.

  • Voor werkgevers zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden om geld te krijgen voor aanpassingen aan de werkplek. Meer informatie staat op de website van het ministerie van SZW.
  • Er zijn ook compensatieregelingen voor werknemers. De onkosten kunnen namelijk groot zijn. Denk daarbij aan dieetkosten, hulpmiddelen en vervoerskosten.

Een aantal tegemoetkomingen voor chronisch zieken (en gehandicapten) is in 2014 afgeschaft. In plaats daarvan biedt de gemeente ondersteuning op maat via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de bijzondere bijstand. Voor meer informatie kun je terecht bij de gemeente.

Praktische informatie

Veel praktische informatie en tips staan op de website www.zorgwijzer.nl. Deze is speciaal voor mensen met een chronische aandoening of een handicap. Aan de website werken veel organisaties van chronisch zieken en gehandicapten samen. 

Ook patiëntenorganisaties kunnen vaak informatie geven over mogelijkheden rond werk en vergoeding van kosten.

Meer informatie

Informatie van de Weldergroep
www.wijzermetwelder.nl/

Informatie van de Rijksoverheid
www.minszw.nl

Informatie van stichting Korrelatie
www.korrelatie.nl 

Informatie van de Nationale Commissie Chronisch Zieken
www.chronischziek.nl/