Aandoeningen van het autonome zenuwstelsel

Aandoeningen van het autonome zenuwstelsel

Het autonome zenuwstelsel regelt de processen in het lichaam die onbewust plaatsvinden. Het gaat om processen die niet onder invloed staan van de wil, zoals de bloeddruk, hartslag en ademhaling. Dit deel van het zenuwstelsel is verantwoordelijk voor het normaal functioneren van verschillende organen in het lichaam.

Enkele aandoeningen die kunnen leiden tot een verstoring van de functie van het autonome zenuwstelsel zijn:

Vraag het de medisch specialist 

Twijfels of onzekerheid na een ziekenhuisbezoek zijn heel gewoon. Gelukkig kunt u nu uw vragen als verzekerde van CZ bespreken met een onafhankelijk medisch specialist.

  • Telefonisch of online contact met een medisch specialist
  • Gratis & exclusief voor klanten van CZ
  • 100% vertrouwelijk

Zó werkt het

  • Idiopathische perifere autonome neuropathie.
  • Familiaire dysautonomie.
  • Syndroom van Horner.
  • Multipele systeematrofie.
  • Autonome dysreflexie.

Meer informatie


Autonome neuropathie
www.mayoclinic.org/autonomic-neuropathy

Familiaire dysautonomie
www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001387.htm

Informatie over multipele systeematrofie
www.ataxie.nl
www.neurologie.nl/ataxie

Informatie over het syndroom van Horner
www.kinderneurologie.eu/horner

Informatie over autonome dysreflexie
www.spinalnet.nl/autonome dysreflexie

Hijdra, A., Koudstaal, P.J. and Roos, R.A.C. (2003), Neurologie, 3rd ed, Elsevier Gezondheidszorg, Maarssen.

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.