Aandoeningen van de longvliezen

Aandoeningen van de longvliezen

De longen zijn bedekt met een vlies dat het longvlies wordt genoemd. De binnenzijde van de borstholte wordt bekleed door het borstvlies. Normaal schuiven deze vliezen soepel over elkaar heen.De ruimte tussen het longvlies en de long heet de pleuraholte. De pleuraholte bevat normaal gesproken een kleine hoeveelheid vocht, pleuravocht geheten, dat als smeermiddel en schokdemper fungeert en ervoor zorgt dat de longen in de borstkas zonder wrijving kunnen uitzetten en inkrimpen.

Vraag het de medisch specialist 

Twijfels of onzekerheid na een ziekenhuisbezoek zijn heel gewoon. Gelukkig kunt u nu uw vragen als verzekerde van CZ bespreken met een onafhankelijk medisch specialist.

  • Telefonisch of online contact met een medisch specialist
  • Gratis & exclusief voor klanten van CZ
  • 100% vertrouwelijk

Zó werkt het

  • De longvliezen kunnen door een groot aantal aandoeningen worden aangetast, zoals ontstekingen (pleuritis), tumoren. Enkele voorbeelden van aandoeningen van de longvliezen
  • Pleura-effusie is de ophoping van een abnormale hoeveelheid vocht in de pleuraholte.
  • In de pleuraholte kunnen zich abnormale stoffen ophopen, zoals lucht (pneumothorax) en bloed (hemothorax). Chylothorax is de ophoping van een melkachtige vettige vloeistof (lymfe) in de pleuraholte.
  • Fibrothorax is een aandoening waarbij sprake is van de afzetting van een dik vezelig vlies op het longvlies.

Meer informatie

Light, R.W, (1995), Diseases of the Pleura, Mediastinum, Chest Wall, and Diaphragm, in: George, R. B, Matthay, M. A, Light, R. W, et al, (Eds.), Chest Medicine, Essentials of Pulmonary and Critical Care Medicine, 3rd Ed, Williams & Wilkins, USA.

Seaton, A, (2000), Diseases of the Pleura, in: Seaton, A, Seaton, D & Leitch, G, (Eds.), Crofton and Douglas’s Respiratory Diseases, 5th Ed., Blackwell, London.

Over Medicinfo

Medicinfo biedt betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven - en wat u daar zelf aan kunt doen.